Επέκταση σωλην.μοτέρ χωρίς πλακέτα - ECGS

Pdf
ECGS

ELVOX Gates / Εξαρτήματα / Ρολά

Επέκταση σωλην.μοτέρ χωρίς πλακέτα
Πλακέτα επέκτασης για κεντρική μονάδα ελέγχου ECG3 για τον έλεγχο σε ζώνες σωληνωτών κινητήρων, διαχειρίζεται 7 ανεξάρτητες ζώνες και 31 κινητήρες για κάθε ζώνη, ελεγχόμενοι μεμονωμένα ή σε σειρά, μέγιστη απόσταση σύνδεσης 1000 m

Κατάσταση Προϊόντος
2 - Προϊόν υπό κατάργηση

Class group
Gate operators, pumps and ventilators
Class
Accessories/spare parts for gate-/roller-blind drive
Type of accessory/spare part
Other
Accessory
Yes
Spare part
No
Colour
Other

00. Σήμανση CE - ΕE

37. Σήμανση - Μαρόκο

Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας: 1 NR

Γραμμωτός κώδικας

Barcode Qty 1 NR
8013406260246
1 NR
19x13x5,5 [cm]
37,8 [g]

Κοινή χρήση

Codice QR scheda articolo

Legal

Η Vimar διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση των χαρακτηριστικών των προϊόντων που αναφέρονται. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ισχύουν στη χώρα όπου εγκαθίστανται τα προϊόντα. Για τις συνθήκες χρήσης των πληροφοριών που παρέχονται στο δελτίο προϊόντος, βλ. Όροι χρήσης.