Μονό εξωτερικό πλήκτρο για 2900-9000 - R064

Pdf
R064

ELVOX Door entry / Ανταλλακτικά / Εξαρτήματα εγκατάστασης

Μονό εξωτερικό πλήκτρο για 2900-9000
Μονό εξωτερικό πλήκτρο για μπουτονιέρες 2900 και 9000

Κατάσταση Προϊόντος
3 - Προϊόν διαχειριζόμεν

Class group
Communication technique
Class
Additional device for door communication
Function
Controlling
Installation technique
Other
Material
Other
Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας: 1 NR

Γραμμωτός κώδικας

Barcode Qty 1 NR
8013406137890
1 NR
8,5x2x1,5 [cm]
15 [g]
Barcode Qty 15 NR
8013406291219
15 NR
11,5x8,5x10 [cm]
257 [g]

Κοινή χρήση

Codice QR scheda articolo

Legal

Η Vimar διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση των χαρακτηριστικών των προϊόντων που αναφέρονται. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ισχύουν στη χώρα όπου εγκαθίστανται τα προϊόντα. Για τις συνθήκες χρήσης των πληροφοριών που παρέχονται στο δελτίο προϊόντος, βλ. Όροι χρήσης.