Ορειχάκλινη μπάρα 10 οπών - V51810

Pdf

V51810
Υποδομή εγκατάστασης / Κουτιά και πίνακες / Πίνακες / Κοινά εξαρτήματα

Ορειχάκλινη μπάρα 10 οπών
Oρειχάλκινη μπάρα γείωσης, 2 οπών διαμ.6 mm + 8 οπών d.4 mm, με βίδες στερέωσης και σύσφιξης

Κατάσταση Προϊόντος
3 - Προϊόν διαχειριζόμεν

Class group
Distribution boards
Class
Accessories/spare parts for small distribution board
Type of accessory/spare part
Mounting set power current group
Accessory
Yes
Spare part
No
Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας: 25 NR

Γραμμωτός κώδικας

Barcode Qty 1 NR
8007352080003
1 NR
7,1x0,6x1,3 [cm]
31 [g]
Barcode Qty 25 NR
8007352080010
25 NR
16,4x10,5x11 [cm]
830,13 [g]

Κοινή χρήση

Codice QR scheda articolo

Legal

Η Vimar διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση των χαρακτηριστικών των προϊόντων που αναφέρονται. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ισχύουν στη χώρα όπου εγκαθίστανται τα προϊόντα. Για τις συνθήκες χρήσης των πληροφοριών που παρέχονται στο δελτίο προϊόντος, βλ. Όροι χρήσης.