Στήριγμα κλέμας πίνακα 8Μ - V53561

V53561

Πίνακες / Εξαρτήματα / Αλλα εξαρτήματα

Στήριγμα κλέμας πίνακα 8Μ
Αφαιρούμενη βάση για 3 κλέμες με ταχυσύνδεσμο V53552, για διακοσμητικό πίνακα 8 στοιχείων, για σύνδεση στο κουτί, γκρι

Κατάσταση Προϊόντος
3 - Προϊόν διαχειριζόμεν

Class group
Distribution boards
Class
Accessories for small distribution board
Type of accessory
Other
Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας: 5 NR

Γραμμωτός κώδικας

8007352514928
1 NR
19,4x1,5x2,7 [cm]
24,8 [g]
8007352515192
5 NR
23,5x8,5x2,7 [cm]
124 [g]
8007352514935
280 NR
40x30x21,5 [cm]
7.210 [g]

Δεν βρήκες την απάντηση που έψαχνες;

Κάντε μια ερώτηση

Κοινή χρήση

Legal

Η Vimar διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση των χαρακτηριστικών των προϊόντων που αναφέρονται. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ισχύουν στη χώρα όπου εγκαθίστανται τα προϊόντα. Για τις συνθήκες χρήσης των πληροφοριών που παρέχονται στο δελτίο προϊόντος, βλ. Όροι χρήσης.