Στήριγμα κλέμας πίνακα 12Μ - V53562

Pdf
V53562

Πίνακες / Εξαρτήματα / Αλλα εξαρτήματα

Στήριγμα κλέμας πίνακα 12Μ
Αφαιρούμενη βάση για 5 κλέμες με ταχυσύνδεσμο V53552, για διακοσμητικούς πίνακες 12, 24 και 36 στοιχείων, για σύνδεση στο κουτί, γκρι

Κατάσταση Προϊόντος
3 - Προϊόν διαχειριζόμεν

Class group
Distribution boards
Class
Accessories/spare parts for small distribution board
Type of accessory/spare part
Other
Accessory
Yes
Spare part
No
Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας: 5 NR

Γραμμωτός κώδικας

Barcode Qty 1 NR
8007352514980
1 NR
28,3x1,2x2,6 [cm]
36,58 [g]
Barcode Qty 5 NR
8007352515208
5 NR
30x13x1,4 [cm]
182,9 [g]
Barcode Qty 225 NR
8007352514997
225 NR
40x30x21,5 [cm]
8.532 [g]

Κοινή χρήση

Codice QR scheda articolo

Legal

Η Vimar διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση των χαρακτηριστικών των προϊόντων που αναφέρονται. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ισχύουν στη χώρα όπου εγκαθίστανται τα προϊόντα. Για τις συνθήκες χρήσης των πληροφοριών που παρέχονται στο δελτίο προϊόντος, βλ. Όροι χρήσης.