Στήριγμα κλέμας πίνακα 18Μ - V53563

V53563

Πίνακες / Εξαρτήματα / Αλλα εξαρτήματα

Στήριγμα κλέμας πίνακα 18Μ
Αφαιρούμενη βάση για 7 κλέμες με ταχυσύνδεσμο V53552, για διακοσμητικούς πίνακες 54 και 72 στοιχείων, για σύνδεση στο κουτί, γκρι

Κατάσταση Προϊόντος
3 - Προϊόν διαχειριζόμεν

Class group
Distribution boards
Class
Accessories for small distribution board
Type of accessory
Other
Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας: 5 NR

Γραμμωτός κώδικας

8007352515116
1 NR
37,3x1,5x2,7 [cm]
48,26 [g]
8007352515215
5 NR
40x13x1,5 [cm]
241,3 [g]
8007352515130
150 NR
40x30x21,5 [cm]
7.546 [g]

Δεν βρήκες την απάντηση που έψαχνες;

Κάντε μια ερώτηση

Κοινή χρήση

Legal

Η Vimar διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση των χαρακτηριστικών των προϊόντων που αναφέρονται. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ισχύουν στη χώρα όπου εγκαθίστανται τα προϊόντα. Για τις συνθήκες χρήσης των πληροφοριών που παρέχονται στο δελτίο προϊόντος, βλ. Όροι χρήσης.