Μηχανισμός ελέγχου φορτίων - 01855

Pdf

01855
Συστήματα και προϊόντα smart / By-me Plus / Κοινά εξαρτήματα / Συσκευές DIN

Μηχανισμός ελέγχου φορτίων
Μηχανισμός ελέγχου φορτίων, εγκατάσταση σε ράγα DIN (60715 TH35), καλύπτει 4 modules των 17,5 mm, γκρί RAL 7035

Κατάσταση Προϊόντος
9 - Καταργηθέν


Σχέδια

Κοινή χρήση

Codice QR scheda articolo

Legal

Η Vimar διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση των χαρακτηριστικών των προϊόντων που αναφέρονται. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ισχύουν στη χώρα όπου εγκαθίστανται τα προϊόντα. Για τις συνθήκες χρήσης των πληροφοριών που παρέχονται στο δελτίο προϊόντος, βλ. Όροι χρήσης.