Χρονοθερμοστάτης GSM 120-230V λευκ - 01913

Pdf

01913
Συστήματα και προϊόντα smart / Κλιματισμός Smart / Εξαρτήματα τοίχου / Μη αρθρωτά εξαρτήματα

Χρονοθερμοστάτης GSM 120-230V λευκ
Ηλεκτρονικός χρονοθερμοστάτης για τοπικό ή απομακρυσμένο έλεγχο ON/OFF (μέσω SMS ή ειδικής εφαρμογής) της θερμοκρασίας περιβάλλοντος (θέρμανση και κλιματισμός) με ενσωματωμένο τηλεφωνικό επιλογέα GSM, ημερήσιος/εβδομαδιαίος προγραμματισμός, μηχανισμός ελέγχου θερμοκρασίας κατηγορίας Ι (συνεισφορά 1%), έξοδος με ρελέ ανταλλαγής 5(2) A 230 V~, συμπληρωματική έξοδος και ψηφιακή είσοδος, απομακρυσμένος έλεγχος μέσω SMS, τροφοδοσία 120-230 V~, επιτοίχια εγκατάσταση, λευκό χρώμα

Κατάσταση Προϊόντος
9 - Καταργηθέν

Ερώτηση: Πως τροφοδοτείται το αντικείμενο 01913 Clima-phone?
Απάντηση: Η συσκευή λαμβάνει τροφοδοσία σε κανονικές συνθήκες λειτουργίας, από την τάση δικτύου (ακροδέκτες L και Ν ) , τα οποία μπορεί να είναι είτε σε 120V είτε σε 230V. Επίσης θα πρέπει να προστεθούν επαναφορτιζόμενες μπαταρίες (παρέχονται) στο εσωτερικό της συσκευής, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η λειτουργία της συσκευής σε περίπτωση απουσίας της τάσης .
Ερώτηση: Τι συμβαίνει όταν οι μπαταρίες είναι συνδεδεμένες με λάθος τρόπο , ή ακόμα και αν δεν είναι είναι παρούσες;
Απάντηση: Η οθόνη εμφανίζει 2 εικονίδια που και τα δυο αναβοσβήνουν: το σύμβολο της ˝μπαταρίας˝ και εκείνο της ˝προσοχής˝ , το τελευταίο εκπροσωπείται από ένα τρίγωνο με ένα θαυμαστικό στο εσωτερικό του. Η κατάσταση αυτή θα συνεχιστεί μέχρι να αποκατασταθεί η κανονική κατάσταση λειτουργίας , που δεν είναι άλλη από την κατάσταση κατά την οποία και οι δύο μπαταρίες είναι φορτισμένες και έχουν τοποθετηθεί σωστά . Εφ 'όσον αυτό θα υφίσταται η κατάσταση κακής τοποθέτησης/μη εισαγωγής των μπαταριών, το ClimaPhone κωδ. 01913 θα συνεχίσει να εκτελεί όλα τα καθήκοντά του, όμως, σε περίπτωση έλλειψης της τάσης , θα κλείσει άμεσα , απενεργοποιώντας τις εξόδους (ρελέ και βοηθητικής εξόδου) .
Ερώτηση: Μετά από μια διακοπή ρεύματος και το τέλος της μπαταρίας έκτακτης ανάγκης της συσκευής τι συμβαίνει;
Απάντηση: Ο θερμοστάτης 01913 , ελλείψει της τάσης, ξεκινώντας από μια κατάσταση φορτισμένων μπαταριών παραμένει σε πλήρη λειτουργικότητα (με την βαθμίδα GSM σε λειτουργία) για περίπου δύο ώρες . Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, στην οθόνη θα εμφανιστεί το σύμβολο “μπαταρία” (χωρίς καμία ένδειξη για την κατάσταση φόρτισης των μπαταριών ) . Στη συνέχεια , όταν οι μπαταρίες φθάσουν ένα επίπεδο φόρτισης που δεν είναι επαρκής για να εξασφαλιστεί η ορθή λειτουργία του GSM , η μονάδα GSM απενεργοποιείται και οι έξοδοι ( ρελέ και βοηθητική έξοδο ) απενεργοποιούνται και αυτές. Η κατάσταση ˝προανακοινώνεται˝ από την οθόνη η οποία μερικά λεπτά πριν αρχίζει να αναβοσβήνει εντελώς, δηλαδή κάθε δεδομένα και προβαλλόμενη εικόνα αναβοσβήνει . Σε αυτή την κατάσταση, εάν παραμένει η απουσία του δικτύου , ο θερμοστάτης 01 913 συνεχίζει να εμφανίζει τη θερμοκρασία δωματίου και την ώρα για περίπου μία ώρα, στην συνέχεια απενεργοποιείται εντελώς. Οι χρόνοι είναι κατά προσέγγιση, δεδομένου ότι ορισμένες συνθήκες λειτουργίας (επίπεδο σήματος GSM, ρελέ ενεργοποίησης ... ) μπορεί να επηρεάσουν την πραγματική κατανάλωση του θερμοστάτη 01913 και στη συνέχεια, τη διάρκεια λειτουργίας της μπαταρίας . Σε κάθε περίπτωση , όλες οι ρυθμίσεις παραμένουν , ακόμη και όταν ο θε
Ερώτηση: Είναι δυνατή η εισαγωγή της εξωτερικής κεραίας στο 01913 CLIMAPHONE για την αύξηση της λήψης;
Απάντηση: όχι, δεν είναι δυνατή η εισαγωγή καμίας εξωτερικής κεραίας.
Ερώτηση: Είναι δυνατόν να ελέγξω τον λέβητα μέσω ραδιοκυμάτων (όπως στο σύστημα Radioclima) ;
Απάντηση: Δεν είναι δυνατό, τα δυο συστήματα δεν είναι συμβατά. Το Clima-phone επιτρέπει τον έλεγχο του λέβητα μόνο διαμέσου καλωδίου.
Ερώτηση: Ποια είναι τα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά εισόδου, της βοηθητικής εξόδου και του ρελέ ελέγχου του λέβητα;
Απάντηση: Η βοηθητική έξοδος έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά : 120/230VAC V = I = 100mA. Αποκλειστική μιας εξόδου TRIAC για την οδήγηση ενός βοηθητικού ρελέ με τάση πηνίου 120/230VAC. Η βοηθητική είσοδος είναι μια ψηφιακή είσοδο υψηλή αντίσταση και λειτουργεί μόνο σε εναλλασσόμενο ρεύμα ( 120/230VAC ). Η έξοδος του ελέγχου του λέβητα είναι μια έξοδο ρελέ, της οποίας η επαφή χει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά : V=250V , I=5(2)
Ερώτηση: Ποια είναι η λειτουργία των ακροδεκτών ΙΝ και Ν
Απάντηση: Οι ακροδέκτες ΙΝ και Ν αντιστοιχούν στην βοηθητική ψηφιακή είσοδο 120-230 Vac (για την σηματοδότηση των τεχνικών συναγερμών)
Ερώτηση: Ποια είναι η λειτουργία των ακροδεκτών L και 1
Απάντηση: Οι ακροδέκτες L και 1 αντιστοιχούν στην βοηθητική έξοδο TRIAC ( 100mA 120-230 Vac) για τον εντολέα ενός ρελέ που συνδέεται με ένα γενικό φορτίο
Ερώτηση: Ποια είναι η λειτουργία των ακροδεκτών NO-C-NC;
Απάντηση: Αυτά τα τερματικά ξεκινούν από το ρελέ ισχύος που είναι αποκλειστικό για τον έλεγχο της αντλίας, καυστήρα, βαλβίδας χρονοδιακοπής κλπ. …
Ερώτηση: Μπορείτε να λάβετε αναφορές σε τοπικό επίπεδο μέσω μιας τηλεφωνικής κλήσης ;
Απάντηση: Στις σηματοδοτήσεις απάντησης δεν αποστέλλει κλήσεις αλλά μόνο μηνύματα.
Ερώτηση: Το αντικείμενο 01913 ClimaPhone έχει ένα φωνητικό μενού ;
Απάντηση: Όχι , το Clima-phone μπορεί να διαμορφωθεί, να ελέγχεται και να καλείται μόνο μέσω SMS ή μέσω του EasyTool software έκδοσης 2.0 ή νεότερης (και διεπαφή 01998.S) .
Ερώτηση: Ποιος είναι ο συνιστώμενος τύπος SIM;
Απάντηση: Για να επιλέξετε μια κάρτα SIM που θα είναι απόλυτα συμβατή με το προϊόν μας, ανατρέξτε στις οδηγίες που παρέχονται συνήθως για τα χαρακτηριστικά των συνιστώμενων SIM, τα οποία είναι τα εξής: - Ο πάροχος πρέπει να είναι μία από τις κορυφαίες εταιρείες της αγοράς, δηλ. Tim, Vodafone και Wind. - Ο σχετικός κωδικός PIN κλειδώματος SIM πρέπει να είναι απενεργοποιημενος. - Πρέπει να έχει ρυθμιστεί για λειτουργία μόνο με το δίκτυο 2G (GSM). - Το δίκτυο δεδομένων πρέπει να είναι πλήρως απενεργοποιημένο: το συμβόλαιο πρέπει να είναι τύπου «Κλήσεις+SMS». - Το κόστος κλήσεων πρέπει να είναι ενδεχομένως διαφορετικό από εκείνο των καρτών ανανέωσης χρόνου ώστε να αποφευχθεί η εξάντληση του υπολοίπου.
Ερώτηση: Ο χρονοθερμοστάτης δεν ανταποκρίνεται στα sms που αποστέλλονται παρόλο που υπάρχει επαρκές υπόλοιπο.
Απάντηση: Εκτελέστε τους παρακάτω ελέγχους με τη σειρά: 1. Σε ό,τι αφορά την κάρτα SIM που πρέπει να χρησιμοποιηθεί στον μηχανισμό, συνήθως συνιστάται να διαθέτει τα παρακάτω χαρακτηριστικά: α. Ο πάροχος πρέπει να είναι μία από τις κορυφαίες εταιρείες της αγοράς, δηλ. Tim, Vodafone και Wind. β. Ο σχετικός κωδικός PIN κλειδώματος SIM πρέπει να είναι απενεργοποιημενος. γ. Πρέπει να έχει ρυθμιστεί για λειτουργία μόνο με το δίκτυο 2G (GSM). δ. Το δίκτυο δεδομένων πρέπει να είναι πλήρως απενεργοποιημένο: το συμβόλαιο πρέπει να είναι τύπου «Κλήσεις+SMS». ε. Το κόστος κλήσεων πρέπει να είναι ενδεχομένως διαφορετικό από εκείνο των καρτών ανανέωσης χρόνου ώστε να αποφευχθεί η εξάντληση του υπολοίπου. 2. Εκτελέστε επανεκκίνηση του προϊόντος ακολουθώντας τις παρακάτω διαδικασίες: - Διακόψτε την τροφοδοσία του συγκεκριμένου προϊόντος. - Αφαιρέστε την κάρτα SIM από το εσωτερικό. - Τοποθετήστε την σε ένα κινητό τηλέφωνο και διαγράψτε όλα τα SMS που υπάρχουν στη μνήμη της κάρτας SIM. - Εγκαταστήστε ξανά την κάρτα SIM στον μηχανισμό που δεν έχει τροφοδοτηθεί ακόμη πλήρως. - Συνδέστε ξανά το προϊόν στην τροφοδοσία. - Στείλτε το SMS: «κωδικός χρήστη».C1.ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (π.χ.: 1234.C1.ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ) και ελέγξτε τη λειτουργία.

Δεν βρήκες την απάντηση που έψαχνες;

Κάντε μια ερώτηση

Κοινή χρήση

Codice QR scheda articolo

Legal

Η Vimar διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση των χαρακτηριστικών των προϊόντων που αναφέρονται. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ισχύουν στη χώρα όπου εγκαθίστανται τα προϊόντα. Για τις συνθήκες χρήσης των πληροφοριών που παρέχονται στο δελτίο προϊόντος, βλ. Όροι χρήσης.