Προγραμματιστής smart card γκρί - 16473

Pdf
16473

Idea / Συστήματα / Ελεγχος πρόσβασης

Προγραμματιστής smart card γκρί
Διαμορφωτής smart card σε επικλινές επιτραπέζιο κουτί 3 modules, πλήρης με καλώδιο και κοννέκτορα USB τύπου A, γκρί. Συμπληρώνεται με πλάκα 3 modules Idea Classica

Κατάσταση Προϊόντος
9 - Καταργηθέν


Σχέδια

Κοινή χρήση

Codice QR scheda articolo

Legal

Η Vimar διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση των χαρακτηριστικών των προϊόντων που αναφέρονται. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ισχύουν στη χώρα όπου εγκαθίστανται τα προϊόντα. Για τις συνθήκες χρήσης των πληροφοριών που παρέχονται στο δελτίο προϊόντος, βλ. Όροι χρήσης.