Ανιχνευτής CO 230V γκρί - 16594

Pdf

16594
Οικιακές σειρές / Παραδοσιακές οικιακές σειρές / IDEA / Μηχανισμοί

Ανιχνευτής CO 230V γκρί
CO Stop, ηλεκτρονικός ανιχνευτής παρουσίας μονοξειδίου του άνθρακα με ακουστική και οπτική ένδειξη, 6 A 230 V~ έξοδος ρελλέ με μεταγωγική επαφή, τάση λειτουργίας 230 V~ 50-60 Hz, γκρί - 3 modules

Κατάσταση Προϊόντος
9 - Καταργηθέν

Φύλλα, Εγχειρίδια, Τεκμηρίωση


Σχέδια

Κοινή χρήση

Codice QR scheda articolo

Legal

Η Vimar διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση των χαρακτηριστικών των προϊόντων που αναφέρονται. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ισχύουν στη χώρα όπου εγκαθίστανται τα προϊόντα. Για τις συνθήκες χρήσης των πληροφοριών που παρέχονται στο δελτίο προϊόντος, βλ. Όροι χρήσης.