Χρονοδιακόπτης με 1-κανάλι γκρί - 19448

Pdf

19448
Οικιακές σειρές / Παραδοσιακές οικιακές σειρές / ARKÉ / Μηχανισμοί

Χρονοδιακόπτης με 1-κανάλι γκρί
Hλεκτρονικός ημερήσιος/εβδομαδιαίος πραγραμματιστής με 1 κανάλι εξόδου 8 A 230 V~, τροφοδοσία 120-230 V~ 50-60 Hz, γκρί - 2 modules

Κατάσταση Προϊόντος
2 - Προϊόν υπό κατάργηση

Φύλλα, Εγχειρίδια, Τεκμηρίωση


Σχέδια

Κοινή χρήση

Codice QR scheda articolo

Legal

Η Vimar διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση των χαρακτηριστικών των προϊόντων που αναφέρονται. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ισχύουν στη χώρα όπου εγκαθίστανται τα προϊόντα. Για τις συνθήκες χρήσης των πληροφοριών που παρέχονται στο δελτίο προϊόντος, βλ. Όροι χρήσης.