Δύο μπουτόν EnOcean - 20505

Pdf
20505

Eikon / Συστήματα / ραδιοσυχνοτήτων

Δύο μπουτόν EnOcean
Επίπεδος μηχανισμός δύο πλήκτρων διπλής λειτουργίας με πομπό ραδιοσυχνοτήτων τυπικής συχνότητας 868 MHz EnOcean χωρίς μπαταρίες, τροφοδοτούμενος από την ενσωματωμένη ηλεκτροδυναμική γεννήτρια. Πρέπει να συμπληρωθεί με τα ειδικά πλήκτρα Eikon 20506, Arké 19506 ή Plana 14506 - 2 μονάδων

Κατάσταση Προϊόντος
9 - Καταργηθέν


Σχέδια

Κοινή χρήση

Codice QR scheda articolo

Legal

Η Vimar διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση των χαρακτηριστικών των προϊόντων που αναφέρονται. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ισχύουν στη χώρα όπου εγκαθίστανται τα προϊόντα. Για τις συνθήκες χρήσης των πληροφοριών που παρέχονται στο δελτίο προϊόντος, βλ. Όροι χρήσης.