Ασπρόμαυρη θυροτηλεόραση Giotto Digibus - 6344

Pdf

6344
Σύστημα θυροτηλεόρασης ELVOX / Θυροτηλεόραση Digibus / Βίντεο / Εσωτερικοί σταθμοί βίντεο

Ασπρόμαυρη θυροτηλεόραση Giotto Digibus
Επιτοίχια θυροτηλεόραση για σύστημα Digibus με ασπρόμαυρη οθόνη 3,5 in, με μικροελεγκτή για κωδικοποίηση και αποκωδικοποίηση 4 ή 8 ψηφίων, τρία μπουτόν για άνοιγμα πόρτας, κλήση πίνακα θυρωρού, βοηθητικές λειτουργίες, μαζί με βάση στήριξης με κλέμα

Κατάσταση Προϊόντος
9 - Καταργηθέν

Φύλλα, Εγχειρίδια, Τεκμηρίωση

Κοινή χρήση

Codice QR scheda articolo

Legal

Η Vimar διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση των χαρακτηριστικών των προϊόντων που αναφέρονται. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ισχύουν στη χώρα όπου εγκαθίστανται τα προϊόντα. Για τις συνθήκες χρήσης των πληροφοριών που παρέχονται στο δελτίο προϊόντος, βλ. Όροι χρήσης.