Δέκτης 2καν. 12/24V 433MHz roll.codeWIFI - ECRU.W

Pdf

ECRU.W
Ασφάλεια / Αυτοματισμοί ELVOX / Εξαρτήματα / Universal

Δέκτης 2καν. 12/24V 433MHz roll.codeWIFI
Δέκτης με 2 κανάλια 12/24 V για διαχείριση αυτόματων μηχανισμών και βοηθητικών λειτουργιών, που μπορεί να προγραμματιστεί μέσω Smartphone/Tablet. Συχνότητα 433 MHz, κυλιόμενος ή σταθερός κωδικός για έλεγχο αυτοματισμών, μνήμη έως 4032 τηλεχειριστηρίων, με δυνατότητα επέκτασης έως 4 κανάλια με τις επαφές ECRU.W.CA

Κατάσταση Προϊόντος
9 - Καταργηθέν

Κοινή χρήση

Codice QR scheda articolo

Legal

Η Vimar διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση των χαρακτηριστικών των προϊόντων που αναφέρονται. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ισχύουν στη χώρα όπου εγκαθίστανται τα προϊόντα. Για τις συνθήκες χρήσης των πληροφοριών που παρέχονται στο δελτίο προϊόντος, βλ. Όροι χρήσης.