Πλακέτα ελέγχ. 230V εκκινητών EKKO/HIDDY - RS11

Pdf

RS11
Ασφάλεια / Αυτοματισμοί ELVOX / Ανταλλακτικά / Ανοιγόμενες πόρτες

Πλακέτα ελέγχ. 230V εκκινητών EKKO/HIDDY
Ηλεκτρονική πλακέτα ελέγχου με dip και trimmer και ενσωματωμένο ασύρματο δέκτη 433 MHz για αυτοματισμούς ανοιγόμενης πόρτας 230 V~ για εκκινητές EKKO και HIDDY

Κατάσταση Προϊόντος
7 - Εκτός καταλόγου

Φύλλα, Εγχειρίδια, Τεκμηρίωση

Κοινή χρήση

Codice QR scheda articolo

Legal

Η Vimar διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση των χαρακτηριστικών των προϊόντων που αναφέρονται. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ισχύουν στη χώρα όπου εγκαθίστανται τα προϊόντα. Για τις συνθήκες χρήσης των πληροφοριών που παρέχονται στο δελτίο προϊόντος, βλ. Όροι χρήσης.