Πλακέτα ελέγχου οθόνης συρόμενη πύλη24V - SL24.D

Pdf

SL24.D
Ασφάλεια / Αυτοματισμοί ELVOX / Ανταλλακτικά / Για συρόμενες πόρτες

Πλακέτα ελέγχου οθόνης συρόμενη πύλη24V
Ηλεκτρονική πλακέτα ελέγχου με οθόνη για αυτοματισμούς συρόμενης πόρτας 24 V, με ενσωματωμένο ασύρματο δέκτη 433 MHz

Κατάσταση Προϊόντος
2 - Προϊόν υπό κατάργηση

Κοινή χρήση

Codice QR scheda articolo

Legal

Η Vimar διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση των χαρακτηριστικών των προϊόντων που αναφέρονται. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ισχύουν στη χώρα όπου εγκαθίστανται τα προϊόντα. Για τις συνθήκες χρήσης των πληροφοριών που παρέχονται στο δελτίο προϊόντος, βλ. Όροι χρήσης.