Τα αποτελέσματα ήταν 15 σε "Εξαρτήματα συστήματος συναγερμού μη ομαδ"