Τυφλό κάλυμμα - 3u - 03201.3U

Pdf
03201.3U

Net Safe / Ξυλουργική / Πάνελς τροφοδοσίας

Τυφλό κάλυμμα - 3u
Τυφλό κάλυμμα panel 19 in. - 3 rack units

Κατάσταση Προϊόντος
3 - Προϊόν διαχειριζόμεν

Σχέδια

Class group
Cabinet enclosures
Class
Front panel (enclosure/cabinet)
Width
482 mm
Height
132 mm
Suitable for enclosure building width
482 mm
Number of height units
3
Material
Other
Surface finishing
Lacquered
Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας: 10 NR

Γραμμωτός κώδικας

Barcode Qty 1 NR
8007352116696
1 NR
48,2x13,2x1,3 [cm]
859,67 [g]
Barcode Qty 10 NR
8007352116702
10 NR
49,5x47,5x11,5 [cm]
8.834 [g]

Κοινή χρήση

Codice QR scheda articolo

Legal

Η Vimar διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση των χαρακτηριστικών των προϊόντων που αναφέρονται. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ισχύουν στη χώρα όπου εγκαθίστανται τα προϊόντα. Για τις συνθήκες χρήσης των πληροφοριών που παρέχονται στο δελτίο προϊόντος, βλ. Όροι χρήσης.