Τα αποτελέσματα ήταν 52 σε "Πλαίσια Rondò μεταλλικά"