Τα αποτελέσματα ήταν 140 σε "Aluminium cover plates"