Τα αποτελέσματα ήταν 141 σε "Aluminium cover plates"