Εξάρτημα θυροτηλεόρασης Sound Sy - 01961

01961

Επίτοιχοι μηχανισμοί / Συστήματα / Εγκατάσταση θυροτηλεόρασης - συσκευές

Εξάρτημα θυροτηλεόρασης Sound Sy
Eξάρτημα θυροτηλεόρασης για σύστημα κλήσεως Sound System της Elvox για monitor 20550, 14550

Κατάσταση Προϊόντος
9 - Καταργηθέν

Φύλλα, Εγχειρίδια, Τεκμηρίωση


Σχέδια

Κοινή χρήση

Legal

Η Vimar διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση των χαρακτηριστικών των προϊόντων που αναφέρονται. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ισχύουν στη χώρα όπου εγκαθίστανται τα προϊόντα. Για τις συνθήκες χρήσης των πληροφοριών που παρέχονται στο δελτίο προϊόντος, βλ. Όροι χρήσης.