Τρία μπουτόν εναλλαγής+εκκ.ρο - 16987

Pdf
16987

Idea / Συστήματα / Εξαρτήματα Domotica

Τρία μπουτόν εναλλαγής+εκκ.ρο
Μηχανισμός εντολής με τρία μπουτόν διπλής λειτουργίας και εκκινητή με 1 έξοδο ρελλέ για ρολλά 4 Α 120-230 V~, προς συμπλήρωση με ανταλλάξιμα πλήκτρα 1 ή 2 modules, γκρί - 3 modules

Κατάσταση Προϊόντος
13 - Απαξιωμένο

Κοινή χρήση

Codice QR scheda articolo

Legal

Η Vimar διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση των χαρακτηριστικών των προϊόντων που αναφέρονται. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ισχύουν στη χώρα όπου εγκαθίστανται τα προϊόντα. Για τις συνθήκες χρήσης των πληροφοριών που παρέχονται στο δελτίο προϊόντος, βλ. Όροι χρήσης.