Τα αποτελέσματα ήταν 153 σε "Συστήματα και προϊόντα smart"