Βάση προσανατολισμού 2Μ λευκό - 00802

Pdf

00802
Οικιακές σειρές / Παραδοσιακές οικιακές σειρές / Κοινά εξαρτήματα / Στηρίγματα

Βάση προσανατολισμού 2Μ λευκό
Βάση προσανατολισμού για Eikon, Arké, Plana 2-module, λευκό

Κατάσταση Προϊόντος
3 - Προϊόν διαχειριζόμεν

Φύλλα, Εγχειρίδια, Τεκμηρίωση


Σχέδια

Class group
Domestic switching devices
Class
Accessories/spare parts for movement sensor
Type of accessory/spare part
Other
Colour
White
Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας: 1 NR

Γραμμωτός κώδικας

Barcode Qty 1 NR
8007352442481
1 NR
14,4x9x6 [cm]
100,7 [g]
Barcode Qty 16 NR
8007352644977
16 NR
37,5x30x13,5 [cm]
1.960 [g]

Κοινή χρήση

Codice QR scheda articolo

Legal

Η Vimar διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση των χαρακτηριστικών των προϊόντων που αναφέρονται. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ισχύουν στη χώρα όπου εγκαθίστανται τα προϊόντα. Για τις συνθήκες χρήσης των πληροφοριών που παρέχονται στο δελτίο προϊόντος, βλ. Όροι χρήσης.