Τακτοποιητής 10 in ανοικτός 1u - 03301.1A

Pdf
03301.1A

Net Safe / Ξυλουργική / Πάνελς τροφοδοσίας

Τακτοποιητής 10 in ανοικτός 1u
Τακτοποιητής καλωδίων 10 in. ανοικτό - 1 rack unit

Κατάσταση Προϊόντος
3 - Προϊόν διαχειριζόμεν

Σχέδια

Class group
Cabinet enclosures
Class
Components for wiring, cable entry, cable fixing (enclosure/cabinet)
Model
Other
Width
254 mm
Height
44 mm
Depth
10,50 mm
Material
Other
Colour
Other
RAL-number
0
Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας: 1 NR

Γραμμωτός κώδικας

Barcode Qty 1 NR
8007352276819
1 NR
25,4x4,4x1 [cm]
97,27 [g]
Barcode Qty 10 NR
8007352278448
10 NR
26,7x19,4x9,5 [cm]
1.075,4 [g]

Κοινή χρήση

Codice QR scheda articolo

Legal

Η Vimar διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση των χαρακτηριστικών των προϊόντων που αναφέρονται. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ισχύουν στη χώρα όπου εγκαθίστανται τα προϊόντα. Για τις συνθήκες χρήσης των πληροφοριών που παρέχονται στο δελτίο προϊόντος, βλ. Όροι χρήσης.