Τα αποτελέσματα ήταν 121 σε "Metal Classic cover plates"