Βάση ορθοστάτη για Bullet/SpeedDome IP - 46917.002.01

Pdf
46917.002.01

ELVOX CCTV / Εξαρτήματα / Συνδετήρες και κουτιά

Βάση ορθοστάτη για Bullet/SpeedDome IP

Κατάσταση Προϊόντος
3 - Προϊόν διαχειριζόμεν

Class group
Consumer electronics
Class
Audio-/video support bracket
Suitable for
Other
Width
164,70 mm
Height
215,00 mm
Depth
0,00 - 54,50 mm
Colour
White
Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας: 1 NR

Γραμμωτός κώδικας

Barcode Qty 1 NR
8007352708532
1 NR
23x17x6 [cm]
1.300 [g]

Κοινή χρήση

Codice QR scheda articolo

Legal

Η Vimar διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση των χαρακτηριστικών των προϊόντων που αναφέρονται. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ισχύουν στη χώρα όπου εγκαθίστανται τα προϊόντα. Για τις συνθήκες χρήσης των πληροφοριών που παρέχονται στο δελτίο προϊόντος, βλ. Όροι χρήσης.