Πλαίσιο ράγας 3Μ Eikon/Arké/Plana - V51923

Pdf

V51923
Υποδομή εγκατάστασης / Κουτιά και πίνακες / Πίνακες / Κοινά εξαρτήματα

Πλαίσιο ράγας 3Μ Eikon/Arké/Plana
A

Κατάσταση Προϊόντος
3 - Προϊόν διαχειριζόμεν

Σχέδια

Class group
Low-voltage industrial components
Class
DIN-rail adapter
Type of fastening
DIN rail (top hat rail) 35 mm
Type of DIN-rail adapter
Straight
Material
Plastic

00. Σήμανση CE - ΕE

29. QCERT - Κολομβία

43. UKCA - Μεγάλη Βρετανία

Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας: 20 NR

Γραμμωτός κώδικας

Barcode Qty 1 NR
8007352424029
1 NR
7,5x7,1x5,8 [cm]
37,28 [g]
Barcode Qty 20 NR
8007352424036
20 NR
35x29,8x9,2 [cm]
745,7 [g]

Κοινή χρήση

Codice QR scheda articolo

Legal

Η Vimar διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση των χαρακτηριστικών των προϊόντων που αναφέρονται. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ισχύουν στη χώρα όπου εγκαθίστανται τα προϊόντα. Για τις συνθήκες χρήσης των πληροφοριών που παρέχονται στο δελτίο προϊόντος, βλ. Όροι χρήσης.