Βίδα 50mm για κάλυμμα κουτιού δ - V70199

Pdf

V70199
Υποδομή εγκατάστασης / Κουτιά και πίνακες / Στερέωση και εξαρτήματα / Στερέωση

Βίδα 50mm για κάλυμμα κουτιού δ
Βίδα μήκους 50 mm για τα καλύμματα

Κατάσταση Προϊόντος
3 - Προϊόν διαχειριζόμεν

Μπορεί να σας ενδιαφέρει επίσης

Σχέδια

Class group
Fasteners
Class
Wing screw
Total height
50 mm
Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας: 50 NR

Γραμμωτός κώδικας

Barcode Qty 1 NR
8007352312340
1 NR
5,2x0,5x0,5 [cm]
25,47 [g]
Barcode Qty 50 NR
8007352312357
50 NR
11,5x10,5x1,5 [cm]
101,8 [g]
Barcode Qty 200 NR
8007352312364
200 NR
13,9x8,9x5,4 [cm]
439,07 [g]

Κοινή χρήση

Codice QR scheda articolo

Legal

Η Vimar διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση των χαρακτηριστικών των προϊόντων που αναφέρονται. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ισχύουν στη χώρα όπου εγκαθίστανται τα προϊόντα. Για τις συνθήκες χρήσης των πληροφοριών που παρέχονται στο δελτίο προϊόντος, βλ. Όροι χρήσης.