Θερμοστάτη αφή Wi-Fi λευκό - 02907

Pdf

02907
Συστήματα και προϊόντα smart / Κλιματισμός Smart / Εξαρτήματα τοίχου / Μη αρθρωτά εξαρτήματα

Θερμοστάτη αφή Wi-Fi λευκό
Ηλεκτρονικός θερμοστάτης με οθόνη αφής Wi-Fi για τοπικό έλεγχο και προηγμένη διαχείριση της θερμοκρασίας μέσω ειδικής εφαρμογής απομ ακρυσμένης λειτουργίας, θέρμανση και κλιματισμός στη λειτουργία ON/OFF και PID, μηχανισμός ελέγχου της θερμοκρασίας κατηγορίας Ι (συνεισφορά 1%) στη λειτουργία ON/OFF, κατηγορίας IV (συνεισφορά 2%) στη λειτουργία PID, 1 είσοδος για αισθητήρα εξωτερικής θερμοκρασίας, έξοδος με ρελέ ανταλλαγής 5(2) A 230 V~, τροφοδοσία 230 V~ 50/60 Hz, οπίσθιος φωτισμός με λευκή λυχνία LED, επιτοίχια εγκατάσταση

Κατάσταση Προϊόντος
9 - Καταργηθέν

Ερώτηση: Ο θερμοστάτης αφής 02907 λειτουργεί με μπαταρία;
Απάντηση: Όχι. Πρέπει να τροφοδοτείται με τάση δικτύου 230 V~, 50-60Hz
Ερώτηση: Μπορώ να συνδέσω στον θερμοστάτη σύστημα θέρμανσης με λέβητα και σόμπα με pellet;
Απάντηση: Ο μηχανισμός διαθέτει έξοδο με ρελέ ανταλλαγής 5(2) A 230 V για τον έλεγχο πιθανών αντλιών κυκλοφορίας, καυστήρων και ηλεκτροβαλβίδων. Πρέπει να αξιολογηθεί ο απαιτούμενος τύπος διακόπτη για τα συστήματα.
Ερώτηση: Ο θερμοστάτης αφής 02907 μπορεί να τοποθετηθεί σε χωνευτό κουτί;
Απάντηση: Μπορεί να εγκατασταθεί απευθείας στον τοίχο ή πάνω από τα χωνευτά κουτιά 2 και 3 στοιχείων. Συνιστάται να εγκαθίσταται σε τοίχους, σε ύψος 1,5 m από το δάπεδο, σε κατάλληλη θέση για σωστή ανίχνευση της θερμοκρασίας περιβάλλοντος, και όχι σε εσοχές, πίσω από πόρτες και κουρτίνες ή σε ζώνες που επηρεάζονται από πηγές θερμότητας ή ατμοσφαιρικούς παράγοντες.
Ερώτηση: Ποια είναι η διαφορά μεταξύ του θερμοστάτη κωδ. 02907 και του χρονοθερμοστάτη κωδ. 02911;
Απάντηση: Ο θερμοστάτης (02907) περιλαμβάνει λειτουργίες ημερήσιου και εβδομαδιαίου προγραμματισμού αποκλειστικά για χρήση από την εφαρμογή (όχι τοπικά), ενώ ο χρονοθερμοστάτης 02911 διαθέτει λειτουργίες ημερήσιου και εβδομαδιαίου προγραμματισμού τοπικά καθώς και εξ αποστάσεως.
Ερώτηση: Ο θερμοστάτης μπορεί να λειτουργήσει ακόμη και σε περίπτωση προσωρινής βλάβης της γραμμής internet;
Απάντηση: Ο μηχανισμός συνεχίζει να λειτουργεί κανονικά ως θερμοστάτης. Ο μοναδικός περιορισμός είναι ότι δεν είναι προσβάσιμος μέσω της εφαρμογής.
Ερώτηση: Ο θερμοστάτης αφής 02907 μπορεί να διαχειριστεί θέρμανση και ψύξη;
Απάντηση: Διαχειρίζεται θέρμανση και ψύξη στη λειτουργία ON/OFF και PID.
Ερώτηση: Θ θερμοστάτης μετρά έναν βαθμό περισσότερο σε σχέση με την πραγματική θερμοκρασία.
Απάντηση: Εάν χρησιμοποιήσετε την τιμή «Απόκλιση θερμοκρασίας» στην περιοχή «Παράμετροι λειτουργίας», μπορείτε να επεξεργαστείτε την τιμή θερμοκρασίας που μετράται από το προϊόν.
Ερώτηση: Το προϊόν διαθέτει πρωτόκολλο modbus rs485 ή παρόμοιο ανοικτό πρωτόκολλο που επιτρέπει την ενσωμάτωση με άλλες συσκευές;
Απάντηση: Το προϊόν δεν μπορεί να ενσωματωθεί με συσκευές τρίτων μέσω της χρήσης τυπικών πρωτοκόλλων κανενός τύπου (π.χ. modbus RS485).

Δεν βρήκες την απάντηση που έψαχνες;

Κάντε μια ερώτηση

Κοινή χρήση

Codice QR scheda articolo

Legal

Η Vimar διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση των χαρακτηριστικών των προϊόντων που αναφέρονται. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ισχύουν στη χώρα όπου εγκαθίστανται τα προϊόντα. Για τις συνθήκες χρήσης των πληροφοριών που παρέχονται στο δελτίο προϊόντος, βλ. Όροι χρήσης.