Τα αποτελέσματα ήταν 15 σε "Πρίζες ρεύματος διεθνή standard"