Κουτί IP40 - 1Μ 8000 γκρί - 13021

Pdf
13021

Κιβώτια και κουτιά / Σειρά ημιστεγανών και στεγανών / Σειρά ημιστεγανών γκρί IP40

Κουτί IP40 - 1Μ 8000 γκρί
Eπίτοιχο κουτί 1-module για standard module 8000, IP40, γκρί RAL 7035

Κατάσταση Προϊόντος
3 - Προϊόν διαχειριζόμεν

Σχέδια

Class group
Connection devices
Class
Equipment carrier for insulated walls
Material
Plastic
Mounting surfaces
Other
With full insulating materials
Yes
Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας: 75 NR

Γραμμωτός κώδικας

Barcode Qty 1 NR
8007352006737
1 NR
6,8x9,3x5,6 [cm]
66,47 [g]
Barcode Qty 5 NR
8007352095830
5 NR
34,1x9,4x5,7 [cm]
330,33 [g]
Barcode Qty 75 NR
8007352115767
75 NR
38,5x29x30 [cm]
5.470,27 [g]

Κοινή χρήση

Codice QR scheda articolo

Legal

Η Vimar διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση των χαρακτηριστικών των προϊόντων που αναφέρονται. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ισχύουν στη χώρα όπου εγκαθίστανται τα προϊόντα. Για τις συνθήκες χρήσης των πληροφοριών που παρέχονται στο δελτίο προϊόντος, βλ. Όροι χρήσης.