Τα αποτελέσματα ήταν 185 σε "Σύστημα θυροτηλεόρασης ELVOX"