Τα αποτελέσματα ήταν 1081 σε "Σύστημα θυροτηλεόρασης ELVOX"