Τα αποτελέσματα ήταν 1082 σε "Σύστημα θυροτηλεόρασης ELVOX"