Αν έχω μια εικόνα που έχει κάποια παραμόρφωση ή "εφέ χιονιού" Τι πρέπει να ελέγξω;

Αν έχω μια διακλάδωση στο επίπεδο με τους διανομείς βίντεο, θα πρέπει να αφαιρέσω το τερματικό από όλα και να τα βάλω κάτω από το τελευταίο (Jump παρόν στους ενεργητικούς και παθητικούς διανομείς). Αν έχω μια διαμόρφωση in / out, πρέπει να αφαιρέσω τα τερματικά άκρα όλων των βιντεοθυροτηλεφώνων/θυροτηλεφώνων και να τα βάλω κάτω από το τελευταίο.

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.