Ερωτήσεις και απαντήσεις για "Συμβατικά ηλεκτρονικά προϊόντα / Ανιχνευτές αερίου"

Συχνές ερωτήσεις (FAQ)

To find answers to your questions, select the category or search directly in the search box

Οι ανιχνευτές Στάσης Αερίου έχουν ρυθμίσιμο κατώφλι παρέμβασης;

ΟΧΙ. Όλοι οι ανιχνευτές αερίου Vimar έχουν βαθμονομηθεί και σφραγιστεί στο εργοστάσιο σύμφωνα με τις τιμές που καθορίζονται από τους κανονισμούς CEI - UNI - CIG 70028 . Στην περίπτωση των ψευδών συναγερμών θα πρέπει πρώτα να ελέγξετε αν η θέση εγκατάστασης του ανιχνευτή είναι σωστή και σύμφωνα με ό, τι αναφέρεται στις οδηγίες που συνοδεύουν το προϊόν . Στην περίπτωση εγκατεστημένων από πριν ανιχνευτών ελέγξτε την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στο μπροστινό μέρος της μονάδας και είναι 5 έτη μετά την πρώτη ενεργοποίηση. Εάν η ημερομηνία έχει ξεπεραστεί προβλέψατε την αντικατατάσταση της συσκευής (στους τύπους τοίχων μπορείτε να αντικαταστήσετε μόνο τον αισθητήρα μόνο για μία περαιτέρω περίοδο 5 ετών) . Συνιστάται να δοκιμαστεί η λειτουργικότητα της συσκευής χρησιμοποιώντας μόνο το παρεχόμενο δοχείο Τεστ Αερίου προκειμένου να διατηρηθεί το κατώφλι παρέμβασης του ευαίσθητου μέρους του αισθητήρα.