Ερωτήσεις και απαντήσεις για "Συμβατικά ηλεκτρονικά προϊόντα"

Συχνές ερωτήσεις (FAQ)

To find answers to your questions, select the category or search directly in the search box

Πόσα ηχεία αντ.16681 μπορώ να συνδέσω σε μια τοπική βαθμίδα εντολέα;

Μπορώ να συνδέσετε ένα μέγιστο 10 ηχεία για κάθε τοπική βαθμίδα.

Πόσες τοπικές βαθμίδες αντ.16671 μπορώ να εγκαταστήσω σε σε ένα σύστημα με τροφοδοτικό;

Το σύστημα παρέχει ένα μέγιστο των 10 τοπικών βαθμίδων ανά σύστημα.

Κατά την αναπαραγωγή ήχου από το στερεοφωνικό σύστημα Vimar μπορούν να συνδεθούν άλλοι τύποι συσκευών αναπαραγωγής εκτός του 16681 ;

Όχι, δεν είναι δυνατό.

Οι ανιχνευτές Στάσης Αερίου έχουν ρυθμίσιμο κατώφλι παρέμβασης;

ΟΧΙ. Όλοι οι ανιχνευτές αερίου Vimar έχουν βαθμονομηθεί και σφραγιστεί στο εργοστάσιο σύμφωνα με τις τιμές που καθορίζονται από τους κανονισμούς CEI - UNI - CIG 70028 . Στην περίπτωση των ψευδών συναγερμών θα πρέπει πρώτα να ελέγξετε αν η θέση εγκατάστασης του ανιχνευτή είναι σωστή και σύμφωνα με ό, τι αναφέρεται στις οδηγίες που συνοδεύουν το προϊόν . Στην περίπτωση εγκατεστημένων από πριν ανιχνευτών ελέγξτε την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στο μπροστινό μέρος της μονάδας και είναι 5 έτη μετά την πρώτη ενεργοποίηση. Εάν η ημερομηνία έχει ξεπεραστεί προβλέψατε την αντικατατάσταση της συσκευής (στους τύπους τοίχων μπορείτε να αντικαταστήσετε μόνο τον αισθητήρα μόνο για μία περαιτέρω περίοδο 5 ετών) . Συνιστάται να δοκιμαστεί η λειτουργικότητα της συσκευής χρησιμοποιώντας μόνο το παρεχόμενο δοχείο Τεστ Αερίου προκειμένου να διατηρηθεί το κατώφλι παρέμβασης του ευαίσθητου μέρους του αισθητήρα.