Ερωτήσεις και απαντήσεις για "Συστήματα οικιακού αυτοματισμού By-me"

Συχνές ερωτήσεις (FAQ)

To find answers to your questions, select the category or search directly in the search box

Συνιστάται η χρήση βοηθητικού ρελέ για τη σύνδεση των ελεγχόμενων φορτίων από το σύστημα διαχείρισης ενέργειας;

Όχι. Σε όλη τη νέα σειρά εκκινητών με ρελέ κωδ. 01456 και 14537, οι οποίοι χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη διαχείριση ενέργειας, οι μηχανισμοί διαθέτουν τη λειτουργία «zero crossing» (διέλευση μηδενός) που βελτιώνει τη διαχείριση της σύνδεσης αποφεύγοντας το φαινόμενο ηλεκτρικού τόξου κατά τη μεταγωγή του ίδιου του ρελέ. Επίσης, οι μηχανισμοί διαθέτουν αισθητήρα ρεύματος, ο οποίος, για να μπορεί να ανιχνεύσει τα σωστά δεδομένα, πρέπει να συνδεθεί απευθείας στο φορτίο και όχι σε πηνίο βοηθητικού ρελέ.

Ο αισθητήρας διαφορικού ρεύματος κωδ. 01459 μπορεί να εγκατασταθεί σε οποιονδήποτε μηχανισμό δέχεται είσοδο αισθητήρα ρεύματος;

Όχι. Ο αισθητήρας ρεύματος κωδ. 01459 μπορεί να εγκατασταθεί μαζί με τον κωδ. 01456 που επιτρέπει τη διαχείριση του αισθητήρα.

Εάν θέλω να παρακολουθώ τις τιμές κατανάλωσης ορισμένων ηλεκτρικών οικιακών συσκευών, πρέπει να χρησιμοποιώ πάντα τη μονάδα ελέγ

Όχι. Εάν πρέπει να πραγματοποιηθεί μόνο μέτρηση της κατανάλωσης ενός ή περισσότερων φορτίων, αρκούν οι κωδικοί που υποστηρίζουν τη λειτουργία «αισθητήρα ρεύματος», όπως τα προϊόντα 01450, 01456, 01451 και οι χωνευτοί εκκινητές 14537. Για την εμφάνιση και την αποθήκευση των δεδομένων, απαιτείται ένας μηχανισμός επίβλεψης τύπου οθόνης αφής ή/και webserver.

 

Ο κωδικός 01455 παρέχει τη δυνατότητα διαχείρισης τόσο της κατανάλωσης όσο και της παραγωγής της ενεργειακής εγκατάστασης ή πρέπ

Το προϊόν 01455 επιτρέπει την είσοδο τριών αισθητήρων ρεύματος. Αυτό σημαίνει ότι σε μια μονοφασική εγκατάσταση στην οποία ο μετρητής παραγωγής βρίσκεται σε μέγιστη απόσταση 40 cm από το μετρητή κατανάλωσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο τον κωδ. 01455 με δύο αισθητήρες ρεύματος.
Στην περίπτωση τριφασικών ή μονοφασικών συστημάτων με μετρητή παραγωγής τοποθετημένο σε άλλο χώρο ή σε απόσταση άνω των 40 cm, εκτός από τη μονάδα ελέγχου φορτίων κωδ. 01455, πρέπει να χρησιμοποιηθεί ο μετρητής κωδ. 01450.

Nei parametri dei misuratori sono presenti le seguenti voci: durata rinfresco misura, frequenza rinfresco misura. A cosa si r

Entrambe le voci si riferiscono alla possibilità di visualizzare il valore indicato nel misuratore in oggetto. Questo può avvenire sia da centrale che da uno dei dispositivi di visualizzazione (touchscreen). Dopo una pressione prolungata del misuratore, comparirà per un certo periodo il valore “durata rinfresco misura” e con una certa frequenza il valore “frequenza rinfresco misura”.

Τι πρέπει να κάνω εάν τα δεδομένα που εμφανίζονται σχετικά με την κατανάλωση ή την παραγωγή δεν είναι σωστά;

Αρχικά, πρέπει να επαληθεύσετε τη σωστή εγκατάσταση των διαφόρων τοροειδών αισθητήρων του συστήματος: η ετικέτα τους πρέπει να είναι πάντα στραμμένη προς τον μετρητή από τον οποίο γίνεται η ανάγνωση.
Στη συνέχεια, επαληθεύστε την ορθότητα των τιμών βαθμονόμησης που έχουν εισαχθεί στο μενού «ρύθμιση αισθητήρα/βαθμονόμηση».

Τι μπορώ να διαχειριστώ από το σύστημα By-me από την συσκευή WebServer;

Το WebServer επιτρέπει μια πλήρη επιτήρηση σε όλες τις συσκευές αυτοματισμού By-me (φώτα, ενεργοποιητές, ρυθμιστές, ρολά, σενάρια, κλιματισμός) και την διαχείριση του συστήματος αντιεισβολής By-me (ενεργοποίηση/απενεργοποίηση, κατάσταση, τμηματοποίηση). Επιπλέον, ο web server επιτρέπει τη διαμόρφωση των οκτώ τηλεκαμερών IP (Axis, Mobotix, γενικές κάμερες που διαχειρίζονται τη ροή RTSP), καθιστώντας τες προσιτές στο διαδίκτυο.

Για τη διαμόρφωση του WebServer εξυπηρετεί το λογισμικό EasyToolProfessional;

Όχι. Η διαμόρφωση του WebServer πραγματοποιείται μέσω οποιουδήποτε Η/Υ που διαθέτει πρόγραμμα περιήγησης Chrome της Google (έκδοση 14 ή νεότερη). Η σύνδεση πραγματοποιείται μέσω δικτύου LAN ή απευθείας στη συσκευή με καλώδιο crossover. Το λογισμικό EasyToolProfessional, ωστόσο, είναι απαραίτητο για την εισαγωγή της βάσης δεδομένων της κεντρικής μονάδας By-me και την επακόλουθη δημιουργία του αρχείου σε μορφή .xml για τον WebServer.

Μπορώ να συνδέσω την διεπαφής IR αντικείμενο 14584.1//20584.1 με την γραμμή bus στο ηχητικό σύστημα;

Όχι, η συσκευή πρέπει να είναι συνδεδεμένη στο αποκλειστικό bus αυτοματισμού και διαμορφωμένο σε ένα γκρουπ με πηγή του μενού ηχοσυστήματος.

Τι χρειάζεται το αντικείμενο 01904 ;

Το αντικείμενο 01904 είναι ένας κλάδος διακλάδωση για το σύστημα ήχου και σας επιτρέπει να δημιουργήσετε ένα πρόσθετο κλάδο στο κύριο αν η δομή το απαιτεί .

Ποιος είναι ο μέγιστος αριθμός ήχου συσκευές που έχουν εγκατασταθεί σε ένα σύστημα ;

Ένα σύστημα μπορεί να διαχειριστεί έως 32 συσκευές .

Σε ένα σύστημα ηχητικής σκέδασης η τελευταία συσκευή της γραμμής bus πρέπει να τερματιστεί;

Ναι, οι συσκευές στα δύο άκρα των κλάδων του ηχοσυστήματος πρέπει να τερματιστούν με το ειδικό jumper τερματισμού, που υπάρχει σε κάθε συσκευή

Ποιο καλώδιο μπορώ να χρησιμοποιήσω για το bus του ηχοσυστήματος;

Το αποκλειστικό καλώδιο στο σύστημα είναι το αντ. 01840.B.

Μπορώ να χρησιμοποιήσω ένα ενισχυτή 10+10 W με ηχεία 3W ;

Ναι, μπορώ να συνδυάσω τον ενισχυτή 01901 στα ηχεία 20587.

Μπορώ να χρησιμοποιήσω ένα ενισχυτή 1+1 W με ηχεία 10W ;

Ναι, μπορώ να συνδυάσω τον ενισχυτή 20581 στα ηχεία 20588.

Τι χρειάζεται το αντικείμενο 20580 ;

Το τροφοδοτικό 20580 επιτρέπει την τροφοδοσία του εντοιχισμένου ενισχυτή αντ. 20581 χωρίς να επιφορτίζει το τροφοδοτικό στο κύριο bus αντικ. 01801.

Μπορώ να ελέγχω 2 περιβαλλοντικές ζώνες που συνδέονται με ένα μόνο ενισχυτή;

Όχι, κάθε περιβαλλοντική ζώνη πρέπει να διαχειρίζεται από ένα μόνο ενισχυτή.

Πόσες πηγές μπορώ να χρησιμοποιήσω το ίδιο σύστημα;

Ο μέγιστος αριθμός των πηγών που επιτρέπεται στο σύστημα είναι 4.

Μπορώ να ανακαλέσω το σύστημα ήχου σε ένα σενάριο;

Ναι , αν μια ζώνη ήχου έχει εμπλακεί σε ένα σενάριο, όταν αυτό ανακαλείται, το σύστημα επανενεργοποιεί την ζώνη με όγκο και αποθηκευμένους σταθμούς.

Τι χρειάζεται η λειτουργία "Sleep";

Η προγραμματιζόμενη λειτουργία "Sleep" στους εντολείς 20581, επιτρέπει στο σύστημα την απενεργοποίηση του συστήματος Ηχητικής Σκέδασης μετά από ένα διάστημα που καθορίζεται από το χρήστη .

Τι χρειάζεται η λειτουργία “Snooze”;

Στο σύστημα ήχου είναι δυνατό να ενεργοποιηθεί μια συγκεκριμένη ζώνη ήχου σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή και όπως στα κοινά ξυπνητήρια, μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια πίεση η οποία αποκλείει (περίπου 8 λεπτά) στιγμιαία τον ήχο και στη συνέχεια τον επανενεργοποιήθηκε. Η λειτουργία αυτή είναι ενεργοποιήσιμη μόνο για τα συστήματα Touch 3 και 4+4 βαθμίδων.

Πόσες συσκευές μπορώ να συνδέσω στον ακροδέκτη "BUS" των συστημάτων λήψης της ηχητικής σκέδασης (20581/14581 , 01901);

Στο αποκλειστικό ακροδέκτη "BUS" των δεκτών συσκευών είναι δυνατή η σύνδεση το μέγιστο έως και 3 συσκευών αυτοματισμού By-me.

Πόσες συσκευές μπορώ να συνδέσω την έξοδο του αντικειμένου 01903;

Στη συσκευή σας υπάρχει ο ακροδέκτης "BUS" αφιερωμένος στη δημιουργία μιας μικρής διακλάδωσης αυτοματισμού με ένα μέγιστο αριθμό 10 συσκευών By-me.

Ποια είναι η μέγιστη απόσταση μεταξύ του ενισχυτή αντικείμενο 14581_20581 και των ηχείων αντικείμενο 20587;

Η μέγιστη απόσταση μεταξύ του ηχείου και ενισχυτή εξαρτάται από το τμήμα του καλωδίου που χρησιμοποιείται. Συγκεκριμένα : με καλώδιο 1,5 mm μπορεί να ανακτηθούν 30m απόσταση ενώ με 1 χιλιοστό η μέγιστη απόσταση γίνεται 10m.

Ποια είναι η μέγιστη απόσταση μεταξύ του ενισχυτή και του αντικειμένου 01901 και των ηχείων αντικείμενο 20588;

Η μέγιστη απόσταση μεταξύ του ηχείου και ενισχυτή εξαρτάται από το τμήμα του καλωδίου που χρησιμοποιείται. Συγκεκριμένα : με καλώδιο 1,5 mm μπορεί να ανακτηθούν 30m απόσταση ενώ με 1 χιλιοστό η μέγιστη απόσταση γίνεται 10m.

Μπορώ να συνδέσω ένα μόνο ηχείο στον ενισχυτή 01901, 14581, 20581;

Ναι, σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να κλείσει με μια αντίσταση 100 Ohm 1 Watt το κανάλι ενισχυτής που δεν χρησιμοποιείται.

Η τυπολογική δομή του bus ηχοσυστήματος είναι η ίδια της γραμμής αυτοματοποίησης;

Όχι, οι συσκευές σκέδασης ήχου, αιτούν τον τύπο καλωδίωσης in-out . Οι συσκευές αυτοματισμού SAI δεν απαιτούν μια συγκεκριμένη τυπολογική δομή.

Μπορώ να αποφύγω την εγκατάσταση του αποζεύκτη στην γραμμή αντικειμένου 01902 σε ένα σύστημα Ήχου ;

Όχι , η συσκευή είναι απαραίτητη για την εξασφάλιση της μετάδοσης των δεδομένων ήχου.

Είναι δυνατή η σύνδεση της ίδιας τμηματοποίησης σε πολλαπλά όργανα εισαγωγής;

Ναι , μπορείτε να συνδέσετε την ίδια τμηματοποίηση σε περισσότερα συστήματα εισαγωγής, έτσι ώστε να μπορεί να ενεργοποιήσει από περισσότερα σημεία καθορισμένες ζώνες του συστήματος.

Μπορώ να καταργήσω το By-me από το σύστημα μετά από τον προγραμματισμό της Οθόνης αφής;

Υπάρχει η δυνατότητα αποκλειστικά και μόνο στην περίπτωση που δεν υπάρχει γραμμή συναγερμού και δεν χρησιμοποιούνται οι θερμοστάτες με κεντρικό τρόπο λειτουργίας.

Μπορεί να κρατηθεί ενεργοποιημένο ή πάντα απενεργοποιημένο το led ενός Εξωτερικού κλειδιού ενεργοποίησης - σεναρίου ;

Οχι, το led του πλήκτρου-σεναρίου θα απενεργοποιηθεί αναγκαστικά μετά από 3 δευτερόλεπτα από το πάτημα του πλήκτρου και δεν μπορεί να ρυθμιστεί με διαφορετικό τρόπο

Τι καλώδιο θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για το By-me;

Για τις συνδέσεις χρησιμοποιήστε το συνεστραμμένο ντούμπλεξ μονωμένο Vimar κωδ. 01840 ( 2x0 , 5 mm ² , ονομαστικής τάση μόνωσης 300/500 V , ΧΩΡΙΣ ΠΛΕΞΟΥΔΑ) . Εάν δεν χρησιμοποιείτε ένα κατάλληλο καλώδιο και έχοντας τα ίδια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά , είναι πολύ πιθανό να παρουσιαστούν σοβαρές δυσλειτουργίες και ποικίλη τύπου τόσο στην κανονική διαμόρφωση αλλά και στην κανονική διαχείριση του συστήματος .

Το bus By-me είναι πολωμένο;

Ναι είναι αναγκαία η τήρηση της πολικότητας σε φάση καλωδίωσης

Πώς μπορώ να ορίσω 2 κατώφλια, τον χρόνο κατωφλίου και τις προτεραιότητες της απόσπασης για τον έλεγχο φορτίου 01455 με σύμβαση

Ρύθμιση Κατωφλίου-1 ίση με την ονομαστική ισχύ της δυναμικότητας του μετρητή, προσαυξημένη κατά 10%. Ρύθμιση Κατωφλίου-2 ίσο με το Κατώφλι-1 προσαυξημένη κατά το 20% του ίδιου Κατωφλίου-1. Ρυθμίστε το Χρονικό όριο Κατωφλίου στα 90 λεπτά. Για μια σύμβαση 3KW συνεπώς θα έχετε Κατώφλι-1=3,3kW, Κατώφλι-2=4KW, Χρονικό όριο Κατωφλίου=90 λεπτά. Οι τιμές σε κάθε περίπτωση επιβεβαιώνονται με βάση των δηλωμένων συνθηκών από τον πάροχο της υπηρεσίας.

Επιπλέον, είναι δυνατό να καθορίσετε την προτεραιότητα αποσύνδεσης των διαμορφωμένων φορτίων (Μεγ. 16) ή να αποφασίστε αν θα μείνουν πάντα σε On ή Off (καταναγκασμός). Όλες αυτές οι παράμετροι καθορίζονται από την κεντρική μονάδα By-me στο μενού Ρυθμίσεις στο εσωτερικό της αποκλειστικής ενότητας για τον «Έλεγχο Φορτίων» όπως και η επαναφορά του τρόπου επανοπλισμού που μπορεί να είναι αυτόματος ή χειροκίνητος.