Ερωτήσεις και απαντήσεις για "Συστήματα για τον τριτογενή τομέα By-com / Call-way"

Συχνές ερωτήσεις (FAQ)

To find answers to your questions, select the category or search directly in the search box

Ναι. Μπορείτε να διαμορφώσετε την οθόνη διαδρόμου ώστε να εμφανίζει μια σειρά από εικόνες. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών.

Ναι, μπορείτε να εξατομικεύσετε την οθόνη ακολουθώντας όσα αναφέρονται στο εγχειρίδιο οδηγιών.

Ναι, είναι δυνατόν. Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή δεν θα αναγνωρίζεται η θέση πιθανής αποσύνδεσης του κουμπιού. Προσοχή: δεν μπορούν να συνδεθούν παράλληλα περισσότερες από δύο λυχνίες του κουμπιού κλήσης.

Οι είσοδοι και οι έξοδοι μπορούν να ρυθμιστούν ανεξάρτητα ανάλογα με την επιθυμητή λειτουργία, αλλά πρέπει να διαμορφωθούν όλες στο ίδιο τμήμα.

Ναι, οι νέες μονάδες οθόνης είναι συμβατές με ήδη υπάρχουσες εγκαταστάσεις εφόσον ακολουθήσετε ορισμένες συμβουλές που αφορούν την καλωδίωση και τη διαμόρφωση.

Η λυχνία led (κωδικός 02084) μπορεί να εγκατασταθεί σε τοίχο ή σε κουτί 3M (κωδικός V71303).

 

Παρόλο που η απουσία του ADL δεν επηρεάζει τις βασικές λειτουργίες κλήσης, δεν συνιστάται η λειτουργία του συστήματος χωρίς το ADL. Η απουσία του μηχανισμού ADL EF οδηγεί σε μη συμμόρφωση του συστήματος με την οδηγία VDE. Στην περίπτωση που η εγκατάσταση Call Way δεν έχει το EF, η κίτρινη λυχνία led των μονάδων οθόνης ελέγχου θα αναβοσβήσει για να υποδείξει την απουσία της επικοινωνίας με το ζεύκτη γραμμής (κωδικός 02094).

Ναι, αλλά με τη χρήση του νέου λογισμικού έκδοσης 2.5

Η διαμόρφωση του κωδικού 02094 γίνεται μέσω της σύνδεσης δικτύου χρησιμοποιώντας ένα λογισμικό τύπου «Device Installer» της Lantronix.