Ερωτήσεις και απαντήσεις για "By-Phone"

Συχνές ερωτήσεις (FAQ)

To find answers to your questions, select the category or search directly in the search box

Δεν μπορώ να διαμορφώσω την εφαρμογή By-Phone για λειτουργία με το προϊόν 01913

Απλοποιημένος οδηγός για τη διαμόρφωση της εφαρμογής By-Phone (για τη διαχείριση του προϊόντος 01913) 

Εγκαταστήστε την εφαρμογή By-Phone.
Μετά την εκκίνηση της εφαρμογής, επιλέξτε το στοιχείο «Nuovo Comunicatore» (Νέο σύστημα επικοινωνίας) πάνω δεξιά στην κίτρινη γραμμή. Στην περίπτωση τροποποιήσεων ενός έργου που υπάρχει ήδη, κάντε κλικ στο εικονίδιο «Impostazioni» (Εγκαταστάσεις) στο κάτω μέρος.
Στο στοιχείο «Nome» (Όνομα), συμπληρώστε το όνομα της εγκατάστασης (π.χ. «Casa Montagna» (Οικία Montagna)) και, στη συνέχεια, επιβεβαιώστε με το στοιχείο «Avanti» (Επόμενο) (κάτω δεξιά στο πληκτρολόγιο).
Στο στοιχείο «Classe GSM» (Κατηγορία GSM), κάντε κλικ στο στοιχείο Modifica (Τροποποίηση) και επιλέξτε από τη λίστα το στοιχείο με κωδ. 01913.
Ρυθμίστε το στοιχείο «Lingua» (Γλώσσα).
Στο στοιχείο «Numero di telefono» (Αριθμός τηλεφώνου): ρυθμίστε τον αριθμό κινητού τηλεφώνου της SIM που υπάρχει στο προϊόν Vimar και επιβεβαιώστε με το πλήκτρο «Avanti» (Επόμενο) κάτω δεξιά (Προσοχή: εάν ο πελάτης βρίσκεται στο εξωτερικό και η SIM είναι ιταλική, εισαγάγετε τον πλήρη διεθνή κωδικό κλήσης 0039…).
Στο στοιχείο «Codice Utente» (Κωδικός χρήστη), εισαγάγετε τον αριθμό «1234» (προεπιλεγμένος κωδικός προστασίας του προϊόντος Vimar - εάν έχει αλλάξει, εισαγάγετε τον επιλεγμένο κωδικό) και επιβεβαιώστε με το στοιχείο «Avanti» (Επόμενο) (κάτω δεξιά).
Στο στοιχείο «Conferma codice utente» (Επιβεβαίωση κωδικού χρήστη), επαναλάβετε την προηγούμενη διαδικασία και πατήστε το «Salva» (Αποθήκευση) (κάτω δεξιά).
Αφήστε τις άλλες δύο ρυθμίσεις «Accesso protetto» (Προστατευμένη πρόσβαση) και «Configura credito residuo» (Διαμόρφωση υπολειπόμενης πίστωσης) στην κατάσταση «Off» (Απενεργοποίηση). Ωστόσο, εάν θέλετε να ενεργοποιήσετε την υπολειπόμενη πίστωση, πρέπει να ρυθμίσετε παρακάτω τον φορέα υπηρεσιών τηλεφωνίας.
Μετακινηθείτε πάνω δεξιά στη σελίδα και επιλέξτε το στοιχείο «Salva» (Αποθήκευση). Επιβεβαιώστε το αναδυόμενο παράθυρο που εμφανίζεται.
Στη συνέχεια, πρέπει να ορίσετε τις λειτουργίες που διαχειρίζεται το προϊόν GSM:

Επιλέξτε το πλήκτρο «Indietro» (Πίσω) του SmartPhone (συνήθως βρίσκεται κάτω αριστερά, έξω από την οθόνη).
Θα εμφανιστεί η λίστα των διαμορφωμένων εγκαταστάσεων. Επιλέξτε την εγκατάσταση που μόλις δημιουργήθηκε (π.χ. «Casa Montagna» (Οικία Montagna)).
Στο καινούριο παράθυρο, θα εμφανιστεί το στοιχείο «Nome» (Όνομα). Καθορίστε το όνομα του μηχανισμού που θέλετε να ελέγξετε (π.χ. «Clima Salotto» (Κλιματισμός σαλονιού)) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στοιχείο «Avanti» (Επόμενο) (κάτω δεξιά).
Στο στοιχείο «Tipo» (Τύπος), κάντε κλικ στο πλήκτρο «Modifica» (Τροποποίηση) και επιλέξτε το στοιχείο «Clima» (Κλιματισμός). Το προτεινόμενο εικονίδιο γίνεται αυτόματα το σύμβολο ενός θερμόμετρου.
Στο στοιχείο «Identificatore GSM» (Αναγνωριστικό GSM), συμπληρώστε «C1» και επιβεβαιώστε με το στοιχείο SALVA (Αποθήκευση) (κάτω δεξιά).
Για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία και να αποθηκεύσετε τα δεδομένα που εισαγάγατε, πατήστε το «Salva» (Αποθήκευση) στην κίτρινη γραμμή (πάνω δεξιά) και επιβεβαιώστε το αναδυόμενο παράθυρο που εμφανίζεται.
Έλεγχος λειτουργίας: 

Ενεργοποιήστε την εφαρμογή By-web. Θα εμφανιστεί το στοιχείο «Casa Montagna» (Οικία Montagna). Επιλέξτε την επιθυμητή εγκατάσταση.
Κάντε κλικ στο στοιχείο «Clima» (Κλιματισμός) (κάτω δεξιά)
ΣΗΜ.: δίπλα στο εικονίδιο εμφανίζεται η ένδειξη «Acceso/Spento» (Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση), δεν λειτουργεί για τους θερμοστάτες 01913.
Επιλέξτε την εντολή για αποστολή στο 01913 (κατάσταση, απενεργοποίηση, αυτόματη λειτουργία κλπ.).
Θα αποσταλεί ένα SMS με την απαιτούμενη λειτουργία.
Βεβαιωθείτε ότι ο μηχανισμός βρίσκεται στον χώρο και τροποποιήστε την κατάσταση λειτουργίας (συνήθως εντός ενός λεπτού).