Ερωτήσεις και απαντήσεις για "Συναγερμός παραβίασης By-alarm"

Συχνές ερωτήσεις (FAQ)

To find answers to your questions, select the category or search directly in the search box

Ο ενεργοποιητής κωδ. 20478/19478/14478 συνεχίζει να ρυθμίζει το σύστημα σε κατάσταση συναγερμού «δολιοφθοράς».

Βεβαιωθείτε ότι η μηχανική επαφή, που βρίσκεται στο πίσω μέρος του προϊόντος (μέσα στο κουτί) έχει κλείσει σωστά, εφόσον έχει ενεργοποιηθεί.

Εάν αντίθετα η μηχανική διάταξη προστασίας από δολιοφθορά δεν χρησιμοποιείται, πρέπει να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία μέσω της ειδικής διαδικασίας «Connectors programming» που αναφέρεται στο φύλλο οδηγιών του προϊόντος.

 

 

Στο σύστημα είναι τοποθετημένοι δύο ενεργοποιητές κωδ. 20478/19478/14478 αλλά ο δεύτερος δεν αναγνωρίζεται από την κεντρική μονά

Το σύστημα δεν επιτρέπει τη διαμόρφωση πολλών ενεργοποιητών με την ίδια διεύθυνση ή με διαφορετικές διευθύνσεις από 1 έως 8.

Ελέγξτε εάν έχετε ακολουθήσει σωστά τη διαδικασία επισήμανσης διεύθυνσης «Connectors addressing» που αναφέρεται στο φύλλο οδηγιών του προϊόντος.

Προσοχή: η διαδικασία είναι παρόμοια με τη «Parameters programming», με εξαίρεση τη διαφορετική ακολουθία ενεργοποίησης των λυχνιών led του μηχανισμού.

 

 

Μπορώ να αντιστοιχίσω έναν ενεργοποιητή κωδ. 20478/19478/14478 σε διαφορετικές περιοχές;

Ναι. Με αυτήν τη διαμόρφωση, δεν μπορείτε να διαχειριστείτε πιθανή ενεργοποίηση INT, PAR.

Ο ενεργοποιητής ενεργοποιεί και απενεργοποιεί αποκλειστικά και μόνο τις περιοχές για τις οποίες έχει ρυθμιστεί.

Μην ξεχνάτε ότι, σε αυτήν τη συγκεκριμένη περίπτωση, ο ενεργοποιητής δεν μπορεί να αντιστοιχιστεί σε χρήστη χωρίς την άδεια «Turn on in ON» (Ρύθμιση στην κατάσταση ON).

 

 

Μπορώ να συνδέσω τους αισθητήρες ρολού ή τους αισθητήρες αδρανείας (κωδ. 01825, κωδ. 01826) απευθείας στις εισόδους της κεντρική

Όχι. Αυτοί οι αισθητήρες ελέγχονται αποκλειστικά από τις εισόδους της μονάδας επέκτασης κωδ. 01709.

Έχω συνδέσει έναν αισθητήρα για ρολά κωδ. 01825 στη μονάδα επέκτασης εισόδων κωδ. 01709, αλλά δεν ανιχνεύει την κίνηση του ρολού

Στις παραμέτρους της κεντρικής μονάδας (στο By-alarm Manager) Inputs > Special functions > Switch Alarm - pulses for alarm(Είσοδοι > Ειδικές λειτουργίες > Διακόπτης συναγερμού-παλμοί για συναγερμό), μπορείτε να αλλάξετε τον αριθμό και τη διάρκεια των παλμών (βάσει προεπιλογής, 1 παλμός, 160ms). Γενικά, για μια επαφή ρολού, οι ρυθμίσεις είναι οι εξής: από 3 έως 6 παλμούς (ελέγξτε την κίνηση του ρολού), 2ms.

 

 

Πού συνδέω και πως ρυθμίζω τις παραμέτρους για την εξωτερική σειρήνα κωδ. 01715 και την εσωτερική σειρά κωδ. 20496/19496/14496;

Τυχόν σειρήνες πρέπει να συνδέονται στις επαφές κλέμας +S INT (εσωτερική σειρήνα) και +S EXT (εξωτερική σειρήνα) της κεντρικής μονάδας.

Οι παράμετροι σχετικά με τη σειρήνα πρέπει να ρυθμίζονται στην περιοχή «Relay > Relay 1 » (Ρελέ > Ρελέ 1) του λογισμικού By-alarm Manager. Εκτός από τις γενικές ρυθμίσεις «Relay 1 » (Ρελέ 1), πρέπει να ορίσετε στην περιοχή «Activation by zone» (Ενεργοποίηση από ζώνη) τις ζώνες που προκαλούν την ενεργοποίηση του ίδιου του ρελέ στην περίπτωση μη εξισορρόπησης με την εγκατάσταση ενεργοποιημένη.

 

 

Στο πληκτρολόγιο κωδ. 01705 εμφανίζεται η ένδειξη «Tamper centrale» (Προστασία κεντρικής μονάδας από δολιοφθορά). Τι ελέγχους πρ

Ο πρώτος έλεγχος είναι το σωστό κλείσιμο των δύο μηχανικών διατάξεων προστασίας από δολιοφθορά (προστασία από παραβίαση και άνοιγμα) που υπάρχουν στην κεντρική μονάδα 01700/01703.

Στην περίπτωση δυσλειτουργίας των διατάξεων προστασίας, προσπαθήστε να τις απενεργοποιήσετε κλείνοντας τους ειδικούς βραχυκυκλωτήρες S1 (Απενεργοποίηση προστασίας από παραβίαση) ή/και S2 (Απενεργοποίηση ανοίγματος).

Επίσης, μην ξεχνάτε ότι η επισήμανση «Control unit tamper» (Δολιοφθορά κεντρικής μονάδας) αφορά επίσης την πιθανότητα μη εξισορρόπησης των επαφών κλέμας προστασίας από δολιοφθορά (T, T) που υπάρχουν στην κεντρική μονάδα και χρησιμοποιούνται συνήθως για τον έλεγχο της παραβίασης των σειρήνων. Για τον λόγο αυτό, ελέγξτε εάν το μηχανικό κλείσιμο και αυτών των διατάξεων είναι σωστό.

 

 

Μετά την εισαγωγή του κωδικού τεχνικού εγκατάστασης στο πληκτρολόγιο 01705 δεν μπορώ να αποκτήσω πρόσβαση στο μενού και στην οθό

Αυτό σημαίνει ότι το πληκτρολόγιο δεν αποθηκεύτηκε στην κεντρική μονάδα.

Προχωρήστε στη διαδικασία αυτοεκμάθησης μηχανισμών που αναφέρεται στο «Programming manual», στην παράγραφο «Guidelines for programming the control unit using the keypad».

 

 

Το πληκτρολόγιο 01705 εμφανίζει την ένδειξη «See cautions» (ελέγξτε τις ειδοποιήσεις) και δεν επιτρέπει την πρόσβαση στο μενο

Αυτό συμβαίνει όταν στις παραμέτρους του πληκτρολογίου έχει ενεργοποιηθεί η επιλογή «conform EN 50131» (σε συμμόρφωση με το EN50131).

Σε αυτήν την περίπτωση, για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού τεχνικού εγκατάστασης, πρέπει πρώτα να αποκτήσετε πρόσβαση με τον κωδικό χρήστη και, στη συνέχεια, με τον κωδικό τεχνικού εγκατάστασης.

Ρυθμίστε την επιλογή NO (Όχι) στην παράμετρο «conform EN 50131» (σε συμμόρφωση με το EN50131), εάν δεν απαιτείται.