Ερωτήσεις και απαντήσεις για "Συστήματα οικιακού αυτοματισμού By-me / Διαχείριση ενέργειας By-me"

Συχνές ερωτήσεις (FAQ)

To find answers to your questions, select the category or search directly in the search box

Όχι. Σε όλη τη νέα σειρά εκκινητών με ρελέ κωδ. 01456 και 14537, οι οποίοι χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη διαχείριση ενέργειας, οι μηχανισμοί διαθέτουν τη λειτουργία «zero crossing» (διέλευση μηδενός) που βελτιώνει τη διαχείριση της σύνδεσης αποφεύγοντας το φαινόμενο ηλεκτρικού τόξου κατά τη μεταγωγή του ίδιου του ρελέ. Επίσης, οι μηχανισμοί διαθέτουν αισθητήρα ρεύματος, ο οποίος, για να μπορεί να ανιχνεύσει τα σωστά δεδομένα, πρέπει να συνδεθεί απευθείας στο φορτίο και όχι σε πηνίο βοηθητικού ρελέ.

Όχι. Ο αισθητήρας ρεύματος κωδ. 01459 μπορεί να εγκατασταθεί μαζί με τον κωδ. 01456 που επιτρέπει τη διαχείριση του αισθητήρα.

Όχι. Εάν πρέπει να πραγματοποιηθεί μόνο μέτρηση της κατανάλωσης ενός ή περισσότερων φορτίων, αρκούν οι κωδικοί που υποστηρίζουν τη λειτουργία «αισθητήρα ρεύματος», όπως τα προϊόντα 01450, 01456, 01451 και οι χωνευτοί εκκινητές 14537. Για την εμφάνιση και την αποθήκευση των δεδομένων, απαιτείται ένας μηχανισμός επίβλεψης τύπου οθόνης αφής ή/και webserver.

 

Το προϊόν 01455 επιτρέπει την είσοδο τριών αισθητήρων ρεύματος. Αυτό σημαίνει ότι σε μια μονοφασική εγκατάσταση στην οποία ο μετρητής παραγωγής βρίσκεται σε μέγιστη απόσταση 40 cm από το μετρητή κατανάλωσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο τον κωδ. 01455 με δύο αισθητήρες ρεύματος.
Στην περίπτωση τριφασικών ή μονοφασικών συστημάτων με μετρητή παραγωγής τοποθετημένο σε άλλο χώρο ή σε απόσταση άνω των 40 cm, εκτός από τη μονάδα ελέγχου φορτίων κωδ. 01455, πρέπει να χρησιμοποιηθεί ο μετρητής κωδ. 01450.

Entrambe le voci si riferiscono alla possibilità di visualizzare il valore indicato nel misuratore in oggetto. Questo può avvenire sia da centrale che da uno dei dispositivi di visualizzazione (touchscreen). Dopo una pressione prolungata del misuratore, comparirà per un certo periodo il valore “durata rinfresco misura” e con una certa frequenza il valore “frequenza rinfresco misura”.

Αρχικά, πρέπει να επαληθεύσετε τη σωστή εγκατάσταση των διαφόρων τοροειδών αισθητήρων του συστήματος: η ετικέτα τους πρέπει να είναι πάντα στραμμένη προς τον μετρητή από τον οποίο γίνεται η ανάγνωση.
Στη συνέχεια, επαληθεύστε την ορθότητα των τιμών βαθμονόμησης που έχουν εισαχθεί στο μενού «ρύθμιση αισθητήρα/βαθμονόμηση».