Ερωτήσεις και απαντήσεις για "Συστήματα για τον τριτογενή τομέα By-com / Call-way / Λογισμικό"

Συχνές ερωτήσεις (FAQ)

To find answers to your questions, select the category or search directly in the search box

Ναι, αλλά με τη χρήση του νέου λογισμικού έκδοσης 2.5

Η διαμόρφωση του κωδικού 02094 γίνεται μέσω της σύνδεσης δικτύου χρησιμοποιώντας ένα λογισμικό τύπου «Device Installer» της Lantronix.