Ερωτήσεις και απαντήσεις για "Συστήματα θυροτηλεόρασης και θυροτηλέφωνου / Due Fili"

Συχνές ερωτήσεις (FAQ)

To find answers to your questions, select the category or search directly in the search box

Ενεργοποιήστε το από το μενού Ρυθμίσεις/Φορητές συσκευές Wi-Fi/ Ενεργοποιημένος τρόπος λειτουργίας.

 • Ελέγξτε εάν ο κωδικός πρόσβασης του Wi Fi έχει καταχωριστεί σωστά
 • Ελέγξτε εάν στον δρομολογητή του σπιτιού έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία αυτόματης εκχώρησης διευθύνσεων (DHCP) και εάν διατίθενται μη εκχωρημένες διευθύνσεις.

 • Ελέγξτε εάν ο δρομολογητής έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο (δεδομένα)
 • Επιχειρήστε να συνδέσετε το 40507 στο δίκτυο Wi Fi που δημιουργείται απευθείας από τον δρομολογητή (χωρίς σημείο πρόσβασης συνδεδεμένο στον δρομολογητή του σπιτιού)
 • Χρησιμοποιώντας εφαρμογή τύπου Wi Fi Analyzer, ελέγξτε εάν προκαλούνται διαταραχές στο κανάλι ραδιοσυχνοτήτων WL του δρομολογητή από άλλο δίκτυο Wi Fi που χρησιμοποιεί το ίδιο κανάλι. Σε αυτήν την περίπτωση, μετακινήστε το κανάλι ραδιοσυχνοτήτων που έχει ρυθμιστεί στον δρομολογητή σας σε κανάλι που δεν επηρεάζεται από διαταραχές.
 • Ελέγξτε εάν ο διαχειριστής της γραμμής ADSL του σπιτιού δεν επιτρέπει τη μεταφορά πακέτων SIP
 • Επιχειρήστε να επιλέξετε τη σύνδεση της οθόνης στο Cloud χρησιμοποιώντας ένα Smartphone ως Hotspot
 • Επιχειρήστε να εκτελέσετε επανεκκίνηση της οθόνης

 • Ελέγξτε εάν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία «Προώθηση κλήσης»
 • Ελέγξτε εάν το «συννεφάκι» πάνω από το σύμβολο WI FI είναι πράσινο
 • Ελέγξτε εάν είναι ενεργοποιημένη η σύνδεση δεδομένων ή Wi Fi στο Smartphone
 • Ελέγξτε τη σωστή λειτουργία της γραμμής ADSL/Wi Fi

Απενεργοποιήστε τη σύνδεση δεδομένων στο Smartphone και ενεργοποιήστε το WI Fi στο ίδιο δίκτυο που έχει ρυθμιστεί στην οθόνη κωδ. 40507

Ρυθμίστε τον έλεγχο βελτιστοποίησης βίντεο του TAB στο μενού σύστημα/επιλογές για προχωρημένους Wi Fi

Ναι

Ναι, με εξαίρεση ορισμένα κιτ 2 Fili (π.χ. 68IG/… ) 

μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα τυπικά χωνευτά κουτιά (κωδ. 9191, 9192, 9193, ανάλογα με τις διαστάσεις)

Η μονάδα MASTER αναγνωρίζεται μέσω της διαδικασίας αναγνώρισης εσωτερικών μηχανισμών. Στην μπουτονιέρα MASTER υπάρχει ενεργοποιημένη φωνητική λειτουργία. Εάν είναι απαραίτητο, μπορείτε να ορίσετε υποχρεωτικά ως MASTER μια μπουτονιέρα μέσω χειροκίνητης διαδικασίας ή με το Saveprog.

Κωδικοποίηση κύριου αναγνωριστικού κωδικού ID: 1_ Σηκώστε το ακουστικό, πατήστε τα πλήκτρα κουδουνιού και αυτόματης ενεργοποίησης και κρατήστε τα πατημένα μέχρι το πλήκτρο κουδουνιού να αρχίσει να αναβοσβήνει. 2_ Αφήστε τα πλήκτρα. 3_ Εντός 5 δευτ. από τη στιγμή που θα αφήσετε τα πλήκτρα, πατήστε το πλήκτρο κλειδαριάς και κρατήστε το πατημένο μέχρι να ακουστεί ένας τόνος επισήμανσης στον εσωτερικό σταθμό και να ενεργοποιηθεί η επικοινωνία ανάμεσα στο σταθμό και την εξωτερική ηλεκτρονική μονάδα. 4_ Αφήστε το πλήκτρο κλειδαριάς. 5_ Πατήστε το πλήκτρο (ποιο;) ή πληκτρολογήστε τον κωδικό στην εξωτερική μπουτονιέρα που θέλετε να αντιστοιχίσετε.  Κωδικοποίηση δευτερεύοντος αναγνωριστικού κωδικού ID: Σηκώστε το ακουστικό, πατήστε τα πλήκτρα κουδουνιού και αυτόματης ενεργοποίησης και κρατήστε τα πατημένα μέχρι το πλήκτρο κουδουνιού να αρχίσει να αναβοσβήνει. 2_ Αφήστε τα πλήκτρα. 3_ Εντός 5 δευτ. από τη στιγμή που θα αφήσετε τα πλήκτρα, πατήστε το πλήκτρο κλειδαριάς και αυτόματης ενεργοποίησης και κρατήστε τα πατημένα μέχρι να ακουστεί ένας τόνος επισήμανσης στον εσωτερικό σταθμό και να ενεργοποιηθεί η επικοινωνία ανάμεσα στον σταθμό και την εξωτερική ηλεκτρονική μονάδα. 4_ Αφήστε τα πλήκτρα κλειδαριάς και αυτόματης ενεργοποίησης. 5_ Πατήστε το πλήκτρο (ποιο;) ή πληκτρολογήστε τον κωδικό στην εξωτερική μπουτονιέρα που θέλετε να αντιστοιχίσετε.

Κωδικοποίηση κύριου αναγνωριστικού κωδικού ID: 1_Αφαιρέστε το κάλυμμα του θυροτηλέφωνου. 2_Πατήστε παρατεταμένα το μπουτόν ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ. 3_Πατήστε ταυτόχρονα και κρατήστε πατημένο το μπουτόν κλειδαριάς. 4_Αφήστε το μπουτόν ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ συνεχίζοντας να κρατάτε πατημένο το μπουτόν κλειδαριάς. 5_Μετά από 2 δευτερόλεπτα, το θυροτηλέφωνο θα εκπέμψει ένα ηχητικό σήμα και θα αρχίσει να επικοινωνεί με την μπουτονιέρα. 6_Αφήστε το μπουτόν κλειδαριάς. 7_Στο σημείο αυτό, στις μπουτονιέρες με μπουτόν πρέπει να πατήσετε το μπουτόν κλήσης που αντιστοιχεί στο θυροτηλέφωνο,
ενώ στις αλφαριθμητικές μπουτονιέρες πρέπει να πληκτρολογήσετε τον κωδικό κλήσης και να πατήσετε το μπουτόν «ΚΟΥΔΟΥΝΙΟΥ». 8_Εάν στην εγκατάσταση υπάρχει ήδη ένα θυροτηλέφωνο με τον ίδιο αναγνωριστικό κωδικό, η μπουτονιέρα θα εκπέμψει ένα ηχητικό σήμα χαμηλού τόνου. Στη συνέχεια, θα πρέπει να επαναλάβετε τη διαδικασία ξεκινώντας από το σημείο 2. 9_Σε αντίθετη περίπτωση, ο κωδικός θα αντιστοιχιστεί σωστά στο θυροτηλέφωνο και η επικοινωνία θα τερματιστεί.                                                                                                                                          Κωδικοποίηση δευτερεύοντος αναγνωριστικού κωδικού ID: 1_Αφαιρέστε το κάλυμμα του θυροτηλέφωνου. 2_Πατήστε παρατεταμένα το μπουτόν ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ που υπάρχει στο θυροτηλέφωνο. 3_Πατήστε ταυτόχρονα και παρατεταμένα το μπουτόν κλειδαριάς και το μπουτόν αυτόματης ενεργοποίησης (ATTIV. πάνω δεξιά) σε συνδυασμό με το μπουτόν ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ. 4_Αφήστε το μπουτόν ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ κρατώντας πατημένα τα μπουτόν κλειδαριάς και αυτόματης ενεργοποίησης. 5_Μετά από 2 δευτερόλεπτα, το θυροτηλέφωνο θα εκπέμψει ένα ηχητικό σήμα και θα αρχίσει να επικοινωνεί με την μπουτονιέρα. 6_Αφήστε το μπουτόν κλειδαριάς και το μπουτόν αυτόματης ενεργοποίησης. 7_Στο σημείο αυτό, στις μπουτονιέρες με μπουτόν πρέπει να πατήσετε το μπουτόν κλήσης που αντιστοιχεί στο «κύριο» θυροτηλέφωνο, ενώ στις αλφαριθμητικές μπουτονιέρες πρέπει να πληκτρολογήσετε τον ίδιο κωδικό κλήσης του «κύριου» θυροτηλέφωνου και να πατήσετε το μπουτόν «ΚΟΥΔΟΥΝΙΟΥ».

Διαδικασία επαναφοράς: 1_ Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ομιλίας/ακρόασης. 2_ Πατήστε ταυτόχρονα το πλήκτρο αυτόματης ενεργοποίησης και κρατήστε τα πλήκτρα πατημένα μέχρι να αρχίσει να αναβοσβήνει η κόκκινη μπροστινή λυχνία led απενεργοποίησης κουδουνιού. 3_ Αφήστε τα πλήκτρα. 4_Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο αυτόματης ενεργοποίησης μέχρι να ακουστεί ένα παρατεταμένο ηχητικό σήμα. 5_ Κατά τη διάρκεια του ηχητικού σήματος, αφήστε το πλήκτρο αυτόματης ενεργοποίησης και πατήστε το πλήκτρο κλειδαριάς. 6_ Αφήστε το πλήκτρο κλειδαριάς.

Διαδικασία επαναφοράς: 1_ Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ανοικτής ακρόασης. 2_ Πατήστε ταυτόχρονα το πλήκτρο αυτόματης ενεργοποίησης και κρατήστε το πατημένο μέχρι να αρχίσει να αναβοσβήνει το πλήκτρο κουδουνιού. 3_ Αφήστε τα πλήκτρα. 4_Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο αυτόματης ενεργοποίησης μέχρι να ακουστεί ένα παρατεταμένο ηχητικό σήμα. 5_ Κατά τη διάρκεια του ηχητικού σήματος, αφήστε το πλήκτρο αυτόματης ενεργοποίησης και πατήστε το πλήκτρο κλειδαριάς. 6_ Αφήστε το πλήκτρο κλειδαριάς.

Συνιστάται να παρακολουθήσετε το εκπαιδευτικό βίντεο κάνοντας κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο:

 http://www.elvox.com/it/it/tutorial-per-la-configurazione-del-videocitofono-7200-5491152.html

 

 

Κωδικοποίηση κύριου αναγνωριστικού κωδικού ID: 1_ Σηκώστε το ακουστικό, πατήστε τα πλήκτρα κουδουνιού και αυτόματης ενεργοποίησης και κρατήστε τα πατημένα μέχρι το πλήκτρο κουδουνιού να αρχίσει να αναβοσβήνει. 2_ Αφήστε τα πλήκτρα. 3_ Εντός 5 δευτ. από τη στιγμή που θα αφήσετε τα πλήκτρα, πατήστε το πλήκτρο κλειδαριάς και κρατήστε το πατημένο μέχρι να ακουστεί ένας τόνος επισήμανσης στον εσωτερικό σταθμό και να ενεργοποιηθεί η επικοινωνία ανάμεσα στο σταθμό και την εξωτερική ηλεκτρονική μονάδα. 4_ Αφήστε το πλήκτρο κλειδαριάς. 5_ Πατήστε το πλήκτρο (ποιο;) ή πληκτρολογήστε τον κωδικό στην εξωτερική μπουτονιέρα που θέλετε να αντιστοιχίσετε.  Κωδικοποίηση δευτερεύοντος αναγνωριστικού κωδικού ID: Σηκώστε το ακουστικό, πατήστε τα πλήκτρα κουδουνιού και αυτόματης ενεργοποίησης και κρατήστε τα πατημένα μέχρι το πλήκτρο κουδουνιού να αρχίσει να αναβοσβήνει. 2_ Αφήστε τα πλήκτρα. 3_ Εντός 5 δευτ. από τη στιγμή που θα αφήσετε τα πλήκτρα, πατήστε το πλήκτρο κλειδαριάς και αυτόματης ενεργοποίησης και κρατήστε τα πατημένα μέχρι να ακουστεί ένας τόνος επισήμανσης στον εσωτερικό σταθμό και να ενεργοποιηθεί η επικοινωνία ανάμεσα στον σταθμό και την εξωτερική ηλεκτρονική μονάδα. 4_ Αφήστε τα πλήκτρα κλειδαριάς και αυτόματης ενεργοποίησης. 5_ Πατήστε το πλήκτρο (ποιο;) ή πληκτρολογήστε τον κωδικό στην εξωτερική μπουτονιέρα που θέλετε να αντιστοιχίσετε.

Πρέπει να αφαιρέσετε τη γέφυρα M που υπάρχει κάτω από το λευκό τυπωμένο προστατευτικό, το οποίο βρίσκεται στο κάτω τμήμα του κυκλώματος της μπουτονιέρας.

Κωδικοποίηση κύριου αναγνωριστικού κωδικού ID: 1_ Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο ομιλίας/ακρόασης  2_ Πατήστε ταυτόχρονα το πλήκτρο αυτόματης ενεργοποίησης. Κρατήστε πατημένα τα πλήκτρα μέχρι το πλήκτρο κουδουνιού να αρχίσει να αναβοσβήνει. 3_ Αφήστε τα πλήκτρα. 4_ Εντός 5 δευτερολέπτων από τη στιγμή που θα αφήσετε το πλήκτρο, πατήστε το πλήκτρο κλειδαριάς και κρατήστε το πατημένο μέχρι να ακουστεί ένας τόνος επισήμανσης στον εσωτερικό σταθμό και να ενεργοποιηθεί η επικοινωνία ανάμεσα στον εσωτερικό σταθμό και την εξωτερική ηλεκτρονική μονάδα. 5_ Αφήστε το πλήκτρο κλειδαριάς. 6_ Πατήστε το πλήκτρο ή πληκτρολογήστε τον κωδικό στην εξωτερική μπουτονιέρα που θέλετε να αντιστοιχίσετε.  Κωδικοποίηση δευτερεύοντος αναγνωριστικού κωδικού ID: 1_ Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο ομιλίας/ακρόασης  2_ Πατήστε επίσης ταυτόχρονα το πλήκτρο αυτόματης ενεργοποίησης. Κρατήστε πατημένα τα πλήκτρα μέχρι το πλήκτρο κουδουνιού να αρχίσει να αναβοσβήνει. 3_ Αφήστε τα πλήκτρα. 4_ Εντός 5 δευτερολέπτων από τη στιγμή που θα αφήσετε τα πλήκτρα, πατήστε τα πλήκτρα κλειδαριάς και αυτόματης ενεργοποίησης και κρατήστε τα πατημένα μέχρι να ακουστεί ένας τόνος επισήμανσης στον εσωτερικό σταθμό και να ενεργοποιηθεί η επικοινωνία ανάμεσα στον εσωτερικό σταθμό και την εξωτερική ηλεκτρονική μονάδα. 5_ Αφήστε το πλήκτρο κλειδαριάς. 6_ Πατήστε το πλήκτρο ή πληκτρολογήστε τον κωδικό στην εξωτερική μπουτονιέρα που θέλετε να αντιστοιχίσετε.

Για να προγραμματίσετε μια "ενδοσυνεννόηση" απλώς ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα: - Πιέστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα ΟΜΙΛΙΑ/ΑΚΟΗ (σύμβολο "ηχείο") και ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ (σύμβολο "καντράν") και κρατήστε τα πατημένα - αναμείνατε την ενεργοποίηση και τον κόκκινο διακοπτόμενο φωτισμό LED - Αφήστε τα πλήκτρα ΟΜΙΛΙΑ/ΑΚΟΗ και ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ - Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ΚΛΗΣΗΣ (1, 2, 3, 4, 5 ή 6) που επιθυμείτε να προγραμματίσετε για την κλήση ενδοεπικοινωνίας - Περιμένετε για το τριτονικό κουδούνισμα και στη συνέχεια αφήστε το κουμπί ΚΛΗΣΗ - Μέσα σε 30 δευτερόλεπτα, στο θυροτηλέφωνο ή στο βίντεοθυροτηλέφωνο που θα πρέπει να συνδέεται με το πλήκτρο ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ (σύμβολο "κλειδί") Οι παραπάνω δηλώσεις ισχύουν για τα αντικείμενα: 6611, 6611/AU, 6711, 6711/AU

Για να ορίσετε το πρωτεύοντα κωδικό αναγνώρισης ακολουθήστε τα εξής βήματα: - Πιέστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα ΟΜΙΛΙΑ/ΑΚΟΗ (σύμβολο "ηχείο") και ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ (σύμβολο "καντράν") και κρατήστε τα πατημένα - αναμείνατε την ενεργοποίηση και τον κόκκινο διακοπτόμενο φωτισμό LED - απελευθερώστε τα πλήκτρα ΟΜΙΛΙΑ/ΑΚΟΗ και ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ, και στη συνέχεια πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ (σύμβολο το "κλειδί") - Περιμένετε για το ήχο "μπιπ" και στη συνέχεια αφήστε το κουμπί ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ - Μέσα σε 30 δευτερόλεπτα, πατήστε το κουμπί που θα καλέσει το βίντεοθυροτηλέφωνο για την κωδικοποίηση ή πληκτρολογήστε τον κωδικό σε περίπτωση αλφαριθμητικής πλακέτας Για να ρυθμίσετε τον δευτερεύοντα κωδικό αναγνώρισης ακολουθήστε τα εξής βήματα: - Πιέστε ταυτόχρονα το ΟΜΙΛΙΑ/ΑΚΟΗ και ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ και κρατήστε τα πατημένα - αναμείνατε την ενεργοποίηση και τον διακοπτόμενη φωτισμό του κόκκινου LED - Αφήστε τα πλήκτρα ΟΜΙΛΙΑ/ΑΚΟΗ και ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ - Πιέστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ και ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ - Περιμένετε για το ήχο "μπιπ" και στη συνέχεια αφήστε το κουμπί ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ και ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ - Μέσα σε 30 δευτερόλεπτα, πατήστε το κουμπί που θα καλέσει το βίντεοθυροτηλέφωνο για την κωδικοποίηση ή πληκτρολογήστε τον κωδικό σε περίπτωση αλφαριθμητικής πλακέτας Προειδοποίηση: χειροκίνητα είναι δυνατή η κωδικοποίηση σε μέγιστο 3 συσκευές. Πέρα από αυτό το σημείο είναι απαραίτητο να χρησιμοποιήσετε τον προγραμματιστή Elvox ή το Software SaveProg. Οι παραπάνω υποδείξεις ισχύουν για τα αντικείμενα: 6601, 6611, 6621, 6701, 6711, 6721, 6601/AU, 6611/AU, 6701/AU, 6711/AU Για να κατεβάσετε τον εικονογραφημένο οδηγό προγραμματισμού, που απεικονίζει τις φάσεις του βασικού προγραμματισμού για τα συστήματα βίντεο Δυο Καλωδίων, για τη Σειρά Giotto, Petrarca, 6600, 6800 και 7200, απλά κάντε κλικ σε αυτό το σύνδεσμο: Εικονογραφημένος οδηγός Δύο Καλωδίων

Οι τύποι του προγραμματισμού για τα βίντεοθυροτηλέφωνα της σειράς 6600 είναι δύο "master" και "slave". Ο προγραμματισμός "master" χρησιμοποιείται για να προγραμματίσει το "κύριο" βίντεο (ή θυροτηλέφωνο) που υπάρχει στο σύστημα. Ένα βίντεοθυροτηλέφωνο καλείται "κύριο" όταν: - είναι το μοναδικό βίντεοθυροτηλέφωνο (ή θυροτηλέφωνο) που υπάρχει στο σύστημα - σε μια κλήση, συνδέονται περισσότερα βιντεοθυροτηλέφωνα: ένα από αυτά θα πρέπει να χαρακτηριστεί ως "κύριο" και τα άλλα (που συνδέονται με την ίδια κλήση) ως "δευτερεύοντα". Ο προγραμματισμός "slave" θα πρέπει να χρησιμοποιείται για τον προγραμματισμό θυροτηλεφώνων ή βιντεοθυροτηλεφώνων "δευτερευόντων".

Για να ορίσετε το πρωτεύοντα κωδικό αναγνώρισης ακολουθήστε τα εξής βήματα: - σηκώστε το ακουστικό και αφαιρέστε το εμπρόσθιο κάλυμμα - Πιέστε το πλήκτρο RESET (βρίσκεται πάνω από το λαμάκι κλειδαριάς) και κρατήστε το πατημένο - Πιέστε το πλήκτρο ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ και κρατήστε το πατημένο μαζί με το κουμπί RESET - Ελευθερώστε το κουμπί RESET, διατηρώντας υπό πίεση το λαμάκι κλειδαρίας για περίπου 2 δευτερόλεπτα - Περιμένετε για το ήχο "μπιπ" (θα ακούσετε μετά από περίπου 2 δευτερόλεπτα) και στη συνέχεια αφήστε το κουμπί ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ - (Κατά το χρόνο αυτό η ενδοεπικοινωνία ενεργοποιείται και τίθεται σε επικοινωνία με την κύρια πλακέτα) - Μέσα σε 30 δευτερόλεπτα, πατήστε το κουμπί στην πλακέτα που θα πρέπει να συνδέεται με το θυροτηλέφωνο υπό κωδικοποίηση Για να ρυθμίσετε τον δευτερεύοντα κωδικό αναγνώρισης ακολουθήστε τα εξής βήματα: - σηκώστε το ακουστικό και αφαιρέστε το μπροστινό κάλυμμα, πατήστε το κουμπί RESET (βρίσκεται πάνω από το λαμάκι κλειδαριάς) και κρατήστε πατημένο - Πιέστε το πλήκτρο ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ μαζί με το πλήκτρο ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ και κρατήστε τα πατημένα μαζί με το κουμπί RESET - Ελευθερώστε το κουμπί RESET, ενώ κρατάτε πατημένα τα άλλα πλήκτρα - Περιμένετε για το ήχο "μπιπ" (θα ακούσετε μετά από περίπου 2 δευτερόλεπτα) και στη συνέχεια αφήστε τα πλήκτρα και ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ και ΑΥΤΟΜΑΤΟ-ΚΛΕΙΔΩΜΑ - (Κατά το χρόνο αυτό η ενδοεπικοινωνία ενεργοποιείται και τίθεται σε επικοινωνία με την κύρια πλακέτα) - Μέσα σε 30 δευτερόλεπτα, πατήστε το κουμπί που θα πρέπει να συνδεθεί στο θυροτηλέφωνο που κωδικοποιείται (ήδη-προγραμματισμένο με κύριο ID) Προειδοποίηση: χειροκίνητα είναι δυνατή η κωδικοποίηση σε μέγιστο 3 συσκευές. Πέρα από αυτό το σημείο είναι απαραίτητο να χρησιμοποιήσετε τον προγραμματιστή Elvox ή το Software SaveProg. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την κωδικοποίηση του θυροτηλεφώνου Σειράς Petrarca αντ. 6209, μπορείτε να κατεβάσετε το εγχειρίδιο εγκατάστασης κάνοντας κλικ σε αυτό το link: Οδηγίες αντ. 6209 Για να κατεβάσετε τον εικονογραφημένο οδηγό προγραμματισμού, που απεικονίζει τις φάσεις του βασικού προγραμματισμού για τα συστήματα βίντεο Δυο Καλωδίων, για τη Σειρά Giotto, Petrarca, 6600, 6800 και 7200, απλά κάντε κλικ σε αυτό το σύνδεσμο: Εικονογραφημένος οδηγός Δύο Καλωδίων

Για να ορίσετε το πρωτεύοντα κωδικό αναγνώρισης ακολουθήστε τα εξής βήματα:

 • σηκώστε το ακουστικό (μικροτηλέφωνο)
 • Πιέστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί RESET (μαύρο κουμπί που βρίσκεται στο κάτω μέρος της οθόνης κοντά στην έξοδο του καλωδίου του ακουστικού)
 • Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ (το πρώτο από τα τρία κουμπιά είναι τοποθετημένα κάθετα στο μπροστινό μέρος του βίντεο)
 • Ελευθερώστε το κουμπί RESET
 • Περιμένετε για το ήχο "μπιπ" (θα ακούσετε μετά από περίπου 2 δευτερόλεπτα) και στη συνέχεια αφήστε το κουμπί ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ
 • (Κατά το χρόνο αυτό η οθόνη και ο ήχος του βίντεο ενεργοποιούνται και τίθενται σε επικοινωνία με την κύρια πλακέτα)
 • Μέσα σε 30 δευτερόλεπτα, πατήστε το κουμπί στην πλακέτα που θα καλέσει το βιντεοθυροτηλέφωνο ότι βρίσκεται σε εξέλιξη κωδικοποίηση
 • Εάν ο προγραμματισμός (ρύθμιση του αναγνωριστικού) είναι επιτυχής, 2 δευτερόλεπτα αφού πατήσετε το κουμπί πάνω στην πλακέτα, το βίντεο εκπέμπει ένα "μπιπ" οξύ και απενεργοποιείται.

Για να ρυθμίσετε τον αναγνωριστικό κωδικό ακολουθήστε τα εξής βήματα:

 • Σηκώστε το ακουστικό - Πιέστε το κουμπί RESET και κρατήστε το πατημένο
 • Πατήστε το κουμπί ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ μαζί με το κουμπί ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ (το κουμπί με το σύμβολο καντράν) και διατηρήστε πατημένο μαζί με το πλήκτρο RESET
 • Ελευθερώστε το πλήκτρο RESET
 • Περιμένετε για το ήχο "μπιπ" (θα ακούσετε μετά από περίπου 2 δευτερόλεπτα) και στη συνέχεια αφήστε τα πλήκτρα και ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ και ΑΥΤΟΜΑΤΟ-ΚΛΕΙΔΩΜΑ
 • (Κατά το χρόνο αυτό η οθόνη και ο ήχος του βίντεο ενεργοποιούνται και τίθενται σε επικοινωνία με την κύρια πλακέτα)
 • Μέσα σε 30 δευτερόλεπτα, πατήστε το κουμπί στην πλακέτα που θα καλέσει το βιντεοθυροτηλέφωνο ότι βρίσκεται σε εξέλιξη κωδικοποίηση
 • Εάν ο προγραμματισμός (ρύθμιση του αναγνωριστικού) είναι επιτυχής, 2 δευτερόλεπτα αφού πατήσετε το κουμπί πάνω στην πλακέτα, το βίντεο εκπέμπει ένα "μπιπ" οξύ και απενεργοποιείται.

Προειδοποίηση: χειροκίνητα είναι δυνατή η κωδικοποίηση σε μέγιστο 3 συσκευών. Πέρα από αυτό το σημείο είναι απαραίτητο να χρησιμοποιήσετε τον προγραμματιστή Elvox ή το Software SaveProg.

Όχι, η κωδικοποίηση μπορεί να γίνει μόνο με την πλακέτα Master.

Ναι, θα πρέπει να αφαιρέσετε το Jump SA στην πλακέτα για να ενεργοποιήσετε τα εσωτερικά βιντεοθυροτηλέφωνα.

Αν έχω μια διακλάδωση στο επίπεδο με τους διανομείς βίντεο, θα πρέπει να αφαιρέσω το τερματικό από όλα και να τα βάλω κάτω από το τελευταίο (Jump παρόν στους ενεργητικούς και παθητικούς διανομείς). Αν έχω μια διαμόρφωση in / out, πρέπει να αφαιρέσω τα τερματικά άκρα όλων των βιντεοθυροτηλεφώνων/θυροτηλεφώνων και να τα βάλω κάτω από το τελευταίο.

Βεβαιωθείτε ότι η πλάκα ακροδεκτών κάνει γέφυρα ανάμεσα στους ακροδέκτες +12 και το VLED

Σε ένα σύστημα Δύο Καλωδίων ELVOX πρέπει πάντοτε να υπάρχει μια πλακέτα "Master" (όπως έρχεται από το εργοστάσιο) και οι άλλες θα πρέπει να προγραμματίζονται ως "Slave". Για να γίνει αυτό θα πρέπει να ορίσετε ένα αναγνωριστικό ID δευτερεύουσας πλακέτας σύμφωνα με τις οδηγίες.

Θα πρέπει να μετρήσω σε οποιοδήποτε σημείο του bus περίπου 28 Vcc

Σημαίνει ότι το πλήκτρο κλήσης δεν συνδέεται με κανένα θυροτηλέφωνο/βιντεοθυροτηλέφωνο.

Βεβαιωθείτε ότι η τοποθέτηση του μικροφώνου στην πλακέτα είναι σωστή. Ο εκτόνωση του ίδιου θα πρέπει να βρίσκεται προς τα κάτω. Εκτελέστε τη βαθμονόμηση της έντασης που βρίσκεται στο εμπρόσθιο τμήμα της πλακέτας.

Όχι, θα πρέπει να ακολουθήσετε τις οδηγίες στην διαδικασία κωδικοποίησης "δευτερεύουσας" αναγνώρισης.

Εάν η συσκευή, όταν πατήσετε ένα κουμπί, εκπέμπει ένα "μπιπ" σημαίνει ότι είναι κωδικοποιημένη, αν ακούσετε τρία σύντομα "μπιπ" σημαίνει ότι δεν είναι κωδικοποιημένη.