Ερωτήσεις και απαντήσεις για "Συστήματα οικιακού αυτοματισμού By-me / Αυτοματισμός By-me"

Συχνές ερωτήσεις (FAQ)

To find answers to your questions, select the category or search directly in the search box

Υπάρχει η δυνατότητα αποκλειστικά και μόνο στην περίπτωση που δεν υπάρχει γραμμή συναγερμού και δεν χρησιμοποιούνται οι θερμοστάτες με κεντρικό τρόπο λειτουργίας.

Οχι, το led του πλήκτρου-σεναρίου θα απενεργοποιηθεί αναγκαστικά μετά από 3 δευτερόλεπτα από το πάτημα του πλήκτρου και δεν μπορεί να ρυθμιστεί με διαφορετικό τρόπο

Για τις συνδέσεις χρησιμοποιήστε το συνεστραμμένο ντούμπλεξ μονωμένο Vimar κωδ. 01840 ( 2x0 , 5 mm ² , ονομαστικής τάση μόνωσης 300/500 V , ΧΩΡΙΣ ΠΛΕΞΟΥΔΑ) . Εάν δεν χρησιμοποιείτε ένα κατάλληλο καλώδιο και έχοντας τα ίδια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά , είναι πολύ πιθανό να παρουσιαστούν σοβαρές δυσλειτουργίες και ποικίλη τύπου τόσο στην κανονική διαμόρφωση αλλά και στην κανονική διαχείριση του συστήματος .

Ναι είναι αναγκαία η τήρηση της πολικότητας σε φάση καλωδίωσης

Ρύθμιση Κατωφλίου-1 ίση με την ονομαστική ισχύ της δυναμικότητας του μετρητή, προσαυξημένη κατά 10%. Ρύθμιση Κατωφλίου-2 ίσο με το Κατώφλι-1 προσαυξημένη κατά το 20% του ίδιου Κατωφλίου-1. Ρυθμίστε το Χρονικό όριο Κατωφλίου στα 90 λεπτά. Για μια σύμβαση 3KW συνεπώς θα έχετε Κατώφλι-1=3,3kW, Κατώφλι-2=4KW, Χρονικό όριο Κατωφλίου=90 λεπτά. Οι τιμές σε κάθε περίπτωση επιβεβαιώνονται με βάση των δηλωμένων συνθηκών από τον πάροχο της υπηρεσίας.

Επιπλέον, είναι δυνατό να καθορίσετε την προτεραιότητα αποσύνδεσης των διαμορφωμένων φορτίων (Μεγ. 16) ή να αποφασίστε αν θα μείνουν πάντα σε On ή Off (καταναγκασμός). Όλες αυτές οι παράμετροι καθορίζονται από την κεντρική μονάδα By-me στο μενού Ρυθμίσεις στο εσωτερικό της αποκλειστικής ενότητας για τον «Έλεγχο Φορτίων» όπως και η επαναφορά του τρόπου επανοπλισμού που μπορεί να είναι αυτόματος ή χειροκίνητος.