Ερωτήσεις και απαντήσεις για "Συστήματα για τον τριτογενή τομέα By-com"

Συχνές ερωτήσεις (FAQ)

To find answers to your questions, select the category or search directly in the search box

Η οθόνη διαδρόμου (κωδικός 02097.1) μπορεί να εμφανίσει διαφημίσεις;

Ναι. Μπορείτε να διαμορφώσετε την οθόνη διαδρόμου ώστε να εμφανίζει μια σειρά από εικόνες. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών.

Μπορώ να εξατομικεύσω την οθόνη διαδρόμου (κωδικός 02097.1) με πιθανά ονόματα τμήματος;

Ναι, μπορείτε να εξατομικεύσετε την οθόνη ακολουθώντας όσα αναφέρονται στο εγχειρίδιο οδηγιών.

Μπορώ να τοποθετήσω σε σειρά 2 ή περισσότερους μηχανισμούς κάμερας (επαφές NC) στην είσοδο ενός MDV ή MCS 8;

Ναι, είναι δυνατόν. Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή δεν θα αναγνωρίζεται η θέση πιθανής αποσύνδεσης του κουμπιού. Προσοχή: δεν μπορούν να συνδεθούν παράλληλα περισσότερες από δύο λυχνίες του κουμπιού κλήσης.

Υπάρχουν κανόνες που πρέπει να τηρούνται κατά την εγκατάσταση και τον προγραμματισμό των μονάδων MCS 8 καναλιών, κωδικός 02096;

Οι είσοδοι και οι έξοδοι μπορούν να ρυθμιστούν ανεξάρτητα ανάλογα με την επιθυμητή λειτουργία, αλλά πρέπει να διαμορφωθούν όλες στο ίδιο τμήμα.

Μπορώ να αντικαταστήσω ένα MD με το νέο αντιβακτηριδιακό MD;

Ναι, οι νέες μονάδες οθόνης είναι συμβατές με ήδη υπάρχουσες εγκαταστάσεις εφόσον ακολουθήσετε ορισμένες συμβουλές που αφορούν την καλωδίωση και τη διαμόρφωση.

Τι διαμόρφωση απαιτείται για την εγκατάσταση ενός νέου συγκροτήματος λυχνιών (κωδικός 02084);

Η λυχνία led (κωδικός 02084) μπορεί να εγκατασταθεί σε τοίχο ή σε κουτί 3M (κωδικός V71303).

 

Μπορώ να έχω μια εγκατάσταση Call-way χωρίς ADL EF (κωδικός 02094);

Παρόλο που η απουσία του ADL δεν επηρεάζει τις βασικές λειτουργίες κλήσης, δεν συνιστάται η λειτουργία του συστήματος χωρίς το ADL. Η απουσία του μηχανισμού ADL EF οδηγεί σε μη συμμόρφωση του συστήματος με την οδηγία VDE. Στην περίπτωση που η εγκατάσταση Call Way δεν έχει το EF, η κίτρινη λυχνία led των μονάδων οθόνης ελέγχου θα αναβοσβήσει για να υποδείξει την απουσία της επικοινωνίας με το ζεύκτη γραμμής (κωδικός 02094).

Μπορώ να προγραμματίσω στο λογισμικό παλιές και νέες μονάδες MD;

Ναι, αλλά με τη χρήση του νέου λογισμικού έκδοσης 2.5

Πώς μπορώ να ανακτήσω τη διεύθυνση IP του ADL EF (κωδικός 02094);

Η διαμόρφωση του κωδικού 02094 γίνεται μέσω της σύνδεσης δικτύου χρησιμοποιώντας ένα λογισμικό τύπου «Device Installer» της Lantronix.