Αν έχω τα επιπλέον πλήκτρα μιας πλάκα που δεν οπισθοφωτίζονται 89Fx και 1300, τι πρέπει να κάνω;

Βεβαιωθείτε ότι η πλάκα ακροδεκτών κάνει γέφυρα ανάμεσα στους ακροδέκτες +12 και το VLED

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.