Εάν αντικατασταθεί μια πλακέτα σε μια συρόμενη καγκελόπορτα 12 Vcc και εγκατασταθεί μια πλακέτα RS01 ή RS02, είναι υποχρεωτικό να τοποθετηθεί το κιτ μαγνητικών τερματικών διακοπτών διαδρομής RA96 + RA97;

Εφόσον το μοντέλο του κινητήρα είναι «παλιό» και η πλακέτα καινούρια, όταν δεν υπάρχει το κιτ τερματικών διακοπτών διαδρομής δεν διασφαλίζεται η σωστή λειτουργία της συρόμενης καγκελόπορτας.

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.